Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Kluby „GP” pamiętają o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu

Tydzień w Klubach „GP” – 07.08.2019 r.

Kluby „GP” pamiętają o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu

11 lipca minęła 76. Rocznica Rzezi Wołyńskiej. W latach 1943-1945 ukraińskie organizacje nacjonalistyczne OUN i UPA przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej zamordowały ponad 100 tysięcy Polaków mieszkających na terenach byłego województwa wołyńskiego II RP. Najwięcej mordów dokonano latem 1943 roku. W lipcu zaatakowano około 530 polskich miejscowości. Mordy niejednokrotnie miały miejsce w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy, dlatego kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie torturowani. Pod hasłem „Śmierć Lachom” Polacy ginęli w niewyobrażalnych męczarniach (np. przecinanie ludzi na pół piłą do drewna, wyłupywanie oczu, palenie żywcem). Ginęli od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni, nie oszczędzano kobiet, dzieci, starszych osób. Po masakrach do wsi wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, kradnąc całe mienie zamordowanych Polaków i paląc ich domostwa. W rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu kluby „GP” zorganizowały uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.

Poznan - 11 lipca A. Karczmarczyk2W poznańskim kościele pw. św. Jana Kantego odbyła się uroczystość upamiętnienia ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczął członek poznańskiego Klubu „GP”, Marek Szpytko, którego staraniem została wykonana i umieszczona w tym kościele tablica upamiętniająca te tragiczne wydarzenia. Po krótkim referacie wygłoszonym przez Marka Szpytko, który przypomniał o tych wydarzeniach, oraz że 11 lipca jest Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa ustanowiony specjalną uchwałą przez Sejm RP w dniu 22 lipca 2016, roku odbyła się msza św. w intencji ofiar, a po niej zgromadzeni uhonorowali zamordowanych kwiatami złożonymi pod pamiątkową tablicą.

Tychy foto Krzysztof Dąbek (3)Klub „GP” i biuro Radia Maryja w Tychach już po raz VII zorganizowali Marsz Pamięci – Wołyń 1943. Marsz wyruszył spod Pomnika Smoleńskiego przy kościele św. Krzysztofa. Gospodarz parafii, ks. prałat Zenon Ryzner, udzielił błogosławieństwa na drogę maszerującym a wczesniej wygłosił kilka zdań związanych z Rzezią Wołyńską, mówiąc, że chrześcijanie winni być gotowi na przebaczenie. Punktem docelowym Marszu był Pomnik Pomordowanych Polaków z Wołynia i Małopolski Wschodniej na cmentarzu Wartogłowiec, gdzie w organizację uroczystości włączył się tyski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Modlitwę prowadził ks. wikariusz Piotr Lisiecki, syn wieloletniego klubowicza Józefa Lisieckiego. Pod pomnikiem na Wartogłowcu ks. Piotr Lisiecki przypomniał, że w 2016 r. Sejm RP ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, oddając w ten sposób hołd pomordowanym przez UPA Polakom z Wołynia i Małopolski Wschodniej. Następnie odmówił swoisty apel poległych, wymieniając miejsca kaźni i ilości ofiar wśród ludności polskiej. Janusz Jabłoński przewodniczący Klubu „GP” w Tychach, w krótkim przemówieniu przypomniał przeciwko komu skierowany był mord na Wołyniu. Przypomniał miejsce kaźni w Ostrówkach nazwanym później „trupim polem” gdzie zamordowano 231 osób. Właśnie tam oddział UPA „Łysego”, oraz sotnia Iwana Zarenczuka „Worona” zamordowało na miejscu 93 dzieci w wieku od niemowlęcia do 7 lat,  48 dzieci w wieku 7-15 lat, 39 dziewcząt i chłopców w wieku 15-20 lat i 51 dorosłych osób. Wszyscy zamordowani byli cywilami. Wśród 231 ofiar 150 było płci żeńskiej. Janusz Jabłoński przytoczył słowa Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, który powiedział: „Prawda jest jedna, prawda – zdaniem nas, chrześcijan, nawet najgorsza – wyzwala a nie niewoli, wyzwala a nie upokarza, pod warunkiem, że dotyczy wszystkich”. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pan Antoni Piszczek, podziękował wszystkim przybyłym i uczestnikom marszu za udział w uroczystościach i podkreślił, że środowisko kresowian z upływem czasu bardzo się kurczy, i jak ważne jest aby w takich uroczystościach brali udział młodsi, którzy pamięć przechowają i przekażą następcom. Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje: Senatora Czesława Ryszki, Klubu „GP” w Tychach i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, po czym zapalono pod pomnikiem znicze. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, gdy kombatant Solidarności kopalni Ziemowit Franciszek Noras podziękował za udział byłemu dyrektorowi kopalni Ziemowit. To właśnie p. Antoni Piszczek przez wiele lat był dyrektorem kopalni Ziemowit w czasach Solidarności.

Kluby „GP” m.in. z Kalisza, Elbląga, Opola, Pabianic, Legnicy, Konina  uczciły Pamięć Ofiar Rzezi Wołyńskiej.

GibyTradycyjnie jak co roku w Gibach odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 74. Rocznicę Obławy Augustowskiej w których uczestniczył Klub „GP” w Suwałkach.  Była to największa zbrodnia komunistyczna w Polsce po II wojnie światowej, dokonana przez komunistyczne rosyjskie wojska Armii Czerwonej, NKWD i Smiersz,  przy pomocy polskich zdrajców współpracujących z nimi z Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i 1 praskiego pułku piechoty Ludowego Wojska Polskiego pod wodzą por. Sznepfa – ojca byłego ambasadora Polski w Hiszpanii i USA. W wyniku Obławy Augustowskiej zamordowano ponad 2 tysiące polskich patriotów, głównie żołnierzy Armii Krajowej i osób które zostały z nimi zabrane. Gdzie są pochowani i ile dokładnie zginęło – nikt nie wie. W Gibach są symboliczne groby z krzyżami. Wiedzę na temat zbrodni kryją rosyjskie archiwa na Kremlu,  do których nie ma dostępu. Wiadomo tylko, że w Puszczy Augustowskiej zatrzymano 7049 osób, z których zwolniono 5115. Pozostałe 1934 osoby zostały zamordowane. To informacja z meldunku Abakumowa do Berii na dzień 21.07.1945 r. W 6 dni później zostali zabrani z domu księdza prałata Stanisława Wysockiego prezesa Związku Pamięci Ofiar Obawy Augustowskiej 1945 w Suwałkach – ojciec, dwie siostry i narzeczony jednej z nich, sąsiad i wiele innych osób. Podawane oficjalnie  600 osób ofiar jest komunistyczną propagandą mającą na celu zacieranie tej strasznej zbrodni ludobójstwa polskich patriotów. W czasie obchodów 74. Rocznicy Obławy Augustowskiej odprawiono mszę św., a następnie złożono zniczy i kwiatów pod głównym krzyżem w Gibach.

banner2Płock – zmiana przewodniczącego, nowym  przewodniczącym został Edward Bogdan, tel.:  730 734 008 , e-mail: klubgp.plock@gmail.com. Panu Markowi Martynowskiemu dziękuję za dotychczasową współpracę.

Zjazdy KlubyGP — 620

Zapraszamy na spotkanie Śląskich Klubów „GP” w Tarnowskich Górach, w dniach 23 – 25 sierpnia 2019 roku, poświęcone stuleciu Powstań Śląskich. Liczymy na udział delegacji klubów z Górnego i Dolnego Śląska. Przewodniczącego klubu prosimy o podanie do końca czerwca liczby chętnych oraz wpłacenia zaliczek w wysokości 100 zł., (całość opłaty to 150 zł od osoby). Kontakt: Przewodniczący Klubu „GP” Tarnowskie Góry II, Krystian Podzimski, tel.512 441 352. Koordynator Marta Święcicka, tel. 607 453 044; martaswiecicka@gmail.com

V Nadzwyczajny Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” odbędzie się w dniach 6-8 września w Ośrodku Dresso w Sulejowie. Wszystkie informacje otrzymają Przewodniczący Klubów „GP”.

V Zjazd Klubów GP Europy Zachodniej odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 r. w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress