Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Kluby „GP” w obronie Krzyża

Tydzień w Klubach „GP” – 06.12.2017 r.

Kluby „GP” w obronie Krzyża

Klub „GP” Paryż

W Paryżu i Ploërmel odbyły się demonstracje w obronie pomnika św. Jana Pawła II. Warto przypomnieć, że po bulwersującej decyzji francuskiej Rady Stanu, która powołując się na ustawę z 1905 r. o rozdziale Kościoła i państwa, nakazała burmistrzowi miasta Ploërmel usunięcie krzyża wieńczącego monument Jana Pawła II. Sprawa toczyła się od 2015 r. z doniesienia dwóch (!) mieszkańców. W rezultacie dwóch lewaków narzuciło swoją wolę 10 tys. mieszkańców Ploërmel, którzy teraz razem z polonijnymi środowiskami patriotycznymi stanęli w obronie wartości chrześcijańskich, przeciwko władzom francuskim, którym nie przeszkadza niszczenie kościołów i symboli chrześcijaństwa. Pierwsza manifestacja odbyła się w Paryżu. Po mszy w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Paryżu grupa kilkuset osób przeszła przed przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Odczytano odezwy broniące wartości chrześcijańskich i dobrego imienia Polski. Na transparentach można było przeczytać: „Pilnuj Polski, bo ci ukradną”, „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem”, „Solidarność i walka o godność”. Jak powiedział  wiceszef Klubu „GP” w Paryżu Andrzej Woda: – Nie możemy się godzić na traktowanie Polski w sposób, który prezentuje Parlament Europejski. Nie jesteśmy krajem drugiej kategorii, wobec którego stosuje się inne kryteria oceny. Nie zgadzamy się na dyktat i ingerencję Brukseli w to, co i jak mamy robić we własnym kraju, oraz na narzucanie oceny subiektywnej, nieprawdziwej i opartej na kłamliwych relacjach europosłów z Platformy Obywatelskiej.

Druga manifestacja pod hasłem „Touche PasAMa Croix” („Nie ruszaj mojego krzyża”) odbyła się w Ploërmel, pod pomnikiem św. Jana Pawła II . Wśród setek Francuzów nie zabrakło przedstawicieli Polonii i paryskiego Klubu „GP”. Anita Zapłatka z Komitetu Obrony Pomników św. Jana Pawła II i paryskiego Klubu „GP” tak zapamiętała to wydarzenie: – Wszyscy przemawiający pod czas manifestacji zwracali się do obecnych tu Polaków. Ubraliśmy się w słynne już peleryny w polskich barwach. Atmosfera była na tyle serdeczna, że jedna ze starszych Francuzek poprosiła mnie abyśmy zamieniły się na flagi. Bo chciała mieć moją polską. W zamian oddała mi francuską. Następna demonstracja z udziałem Klubu „GP” odbędzie się w Paryżu 12 grudnia br.

Dzięki współpracy klubów „GP” z Głowna i Aleksandrowa, uprzejmości miejscowego proboszcza oraz małżeństwa Moniki Rolińska-Jaros i Jakuba Jaros, laureatów Nagrody Honorowej „Świadek Historii” na dziedzińcu parafii pw. św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim można było zobaczyć wystawę przygotowaną przez łódzki oddział IPN-u pt. „Stanisław Sojczyński »Warszyc« i Konspiracyjne Wojsko Polskie”. Państwo Jarosowie na uroczyste wręczenie nagród przyszli wraz trojgiem swoich dzieci, którym codziennie przekazują ważne dla nich samych wartości, takie jak: wiara, prawda, uczciwość, honor i ojczyzna. W 2008 roku założyli Klub „GP” w Aleksandrowie Łódzkim oraz księgarnię, która skupiała miejscowych patriotów. – Cieszymy się, gdy widzimy, jak się dokonał przełom w pojmowaniu roli Żołnierzy Wyklętych, którzy z bandytów zmieniają się w Żołnierzy Niezłomnych, tak jak na to zasługują. Na naszych oczach narodziły się autorytety, autentyczni bohaterowie z krwi i kości, którzy zginęli, ale teraz do nas wracają. Cieszymy się, że mogliśmy do tego dołożyć choć małą cząstkę – powiedzieli państwo Jarosowie.

GPC dodatek maz

Bielańsko-Żoliborskiego Klubu „GP”

W Warszawie z inicjatywy Bielańsko-Żoliborskiego Klubu „GP” odbyło się spotkanie pt. „Drogi do niepodległości”. Gośćmi spotkania byli: prof. Janusz  Odziemkowski  i dr. Adam  Buławy. Robert Rogala, przewodniczący klubu w wypowiedzi do „Dodatku Mazowieckiego GPC” powiedział: – Organizujemy takie spotkania z wybitnymi osobistościami cyklicznie, co miesiąc, zazwyczaj w trzeci czwartek miesiąca. Zebrani wysłuchali o formach walki o niepodległość, o których mówił prof. Janusz Odziemkowski, historyk, wykładowca akademicki oraz dr Adam Buława, historyk wojskowości, od września 2016 r. dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Prof. Odziemkowski podkreślił, że naród polski kształtowały kluczowe wydarzenia rozgrywające się w XIX stuleciu. Nurt walki był pierwszym, poprzedzającym pozytywizm. Można powiedzieć, że w pierwszej połowie XIX w. miał charakter narodowej religii. Natomiast nurt pozytywistyczny rozwijał się już w latach 30. XIX w. w Wielkopolsce. – Nurt walki zawsze przewijał się z nurtem pozytywistycznym. One zawsze współistniały. Gdyby nurt walki znikł, nie byłoby Legionów, z kolei bez nurtu pozytywistycznego nie powstałoby nowoczesne państwo na miarę swojej epoki – stwierdził. Dr Adam Buława mówił o dopełnianiu się dróg wiodących ku niepodległości, niezależnie od występującej między ich przedstawicielami rywalizacji. – Aby Polska mogła się odrodzić, musiało wystąpić kilka czynników: wybuch I wojny światowej, wielokrotne upominanie się Polaków o własne państwo, zarówno w formie czynu zbrojnego, jak i działań dyplomatycznych i wreszcie sytuacja w Rosji, zakończona przewrotem bolszewickim – stwierdził dr Buława.

Poznan_2017_11_27_42

Klub „GP” Poznań

W Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w trzeciej edycji odbywającego się z inicjatywy i pod patronatem poznańskiego Klubu „GP” im. gen. pilota Andrzeja Błasika konkursu „Polska moja Ojczyzna”. Tytuł tej edycji „Polska królów elekcyjnych”. Laureaci otrzymali nagrody z rąk fundatorów: europosła Ryszarda Czarneckiego i Tadeusza Zyska. Na uroczystości obecny był poseł Bartłomiej Wróblewski i liczna publiczność zgromadzona w auli Gimnazjum Katolickiego przy ul Głogowskiej.

Aarhus_2017_11_26_30

Klubu „GP” Aarhus

Na spotkaniu Klubu „GP” Aarhus gośćmi byli red. Adrian Stankowski i Paweł Piekarczyk. Ciekawą dyskusję zakończył koncert Pawła Piekarczyka.

 .

..

.

.

Klub „GP” w Bystrzycy Kłodzkiej

Klub „GP” w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizował spotkanie pt. „100 lat po odzyskaniu niepodległości”. Gośćmi spotkania byli: red. Dorota Kania, poseł Michał Dworczyk, senator Aleksander Szwed, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński oraz Barbara Janowicz z NSZZ Solidarność Region Dolnośląski.

.

.

.

StarogardGD_2017_11_22_6

Klub „GP” w Starogardzie Gdańskim

Klub „GP” w Starogardzie Gdańskim zorganizował spotkanie z Andrzejem Gwiazdą, prawdziwą legendą Solidarności nt. „ Od Solidarności do teraźniejszości”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło około 300 osób.

.

.

.

Oborniki Śląskie  – powstał 440. Klub „GP”, przewodniczącym został: Jacek Marek, tel. 607 060 849, e-mail: klubgp.obornikislaskie@gmail.com

Warszawa – zmiana adres e-mail: warszawa.kgp@gmail.com

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinski_small