Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Prestiżowa nagroda dla Klubów „Gazety Polskiej”

Tydzień w Klubach „GP” – 24.01.2018 r.

Prestiżowa nagroda dla Klubów „Gazety Polskiej”

Wegry (2)

Uroczystość wręczenia klubom „Gazety Polskiej” nagrody „Duchowego Obrońcy Ojczyzny”

W pięknej sali Narodowego Kinoteatru „Uránia” w Budapeszcie odbyła się uroczystość wręczenia klubom „Gazety Polskiej” nagrody „Duchowego Obrońcy Ojczyzny”. Przyznał ją Zarząd Węgierskich Fundacji Użyteczności Publicznej Współpracy Obywatelskiej CÖF-CÖKA-CET, której prezesem jest dr László Csizmadia. To największa organizacja pozarządowa na Węgrzech z którą Kluby „GP” współpracują od 2012 roku. To wtedy w imię  wielowiekowej przyjaźni pomiędzy naszymi narodami do Budapesztu pojechało ponad dziesięć tysięcy Polaków uczestnicząc w Wielkim Wyjeździe na Węgry. Oprócz zademonstrowania lewackim środowiskom (nader aktywnym w strukturach władz europejskich) naszej przyjaźni, otworzyliśmy nowy rozdział wspólnych działań między Polakami i Węgrami i do dziś realizujemy podpisaną w 2012 r. umowę o współpracy pomiędzy CÖF-CÖKA-CET a Klubami „GP”. W porozumieniu zawarta została sentencja „Nic o nas bez nas”, oraz znalazły się m.in. następujące słowa: „Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas,  i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów. Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego miejsca tym siłom spajającym, jakimi są rodzina, wierność, wiara i miłość bliźniego”. Węgrzy przyjeżdżają do nas każdego 11 listopada  na Narodowe Święto Niepodległości, a my jeździmy do nich 15 marca, kiedy obchodzą swoje Święto Narodowe upamiętniające bohaterów rewolucji węgierskiej z 1848 r., którzy zginęli w walkach o wolność.

Nagroda „Duchowego Obrońcy Ojczyzny” którą otrzymały Kluby „GP” to docenienie tej wieloletniej współpracy. Ta wyjątkowa nagroda przyznawana jest od 2015 r. Otrzymują ją organizacje, dla których najważniejszą wartością jest suwerenność swojego narodu i ochrona wartości chrześcijańskich.  Mottem jej są słowa hrabiego Istvána Széchenyiego, węgierskiego polityka i pisarza: „Zawsze jest chwalebnym zadaniem ocalić naród dla ludzkości”. W laudacji wygłoszonej na cześć klubów „GP” podkreślano rolę, jaką odgrywają kluby, bo „Kto chroni wolność kraju, chroni także demokrację”. W przemówieniach przewijał się motyw współpracy obu rządów wobec islamskiego zagrożenia. Przedstawiciele rządu, naukowcy i artyści zapewniali, że nie zostawią Polski samej wobec ataków brukselskich urzędników. Na scenie obok flagi węgierskiej dumnie stała flaga Polski, a słowa o Polsce wypowiadano z najwyższym uznaniem.

Minister Bence Rétvári w trakcie swojego przemówienia podkreślił, że Węgry i Europa wiele zawdzięcza takim organizacjom jak Kluby „GP”, bo m.in.: „od nich zależy, czy flaga Unii Europejskiej będzie nadal dekorowana dwunastoma gwiazdkami na niebieskim tle, czy też będzie zielona z kilkoma połówkami. Oznacza to, że tacy patrioci pomagają utrzymać Europę w Europie, a Węgier na Węgrzech”- powiedział polityk. To był piękny, wspólny wieczór spędzony z węgierskimi przyjaciółmi.

Joanna Urbańską, przewodnicząca Klubu „GP” w Budapeszcie

Joanna Urbańską, przewodnicząca Klubu „GP” w Budapeszcie

Joanna Urbańską, przewodnicząca Klubu „GP” w Budapeszcie została mianowana na odpowiedzialną funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Serdecznie gratulujemy!

.

.

.

Paryz

Klub „GP” w Paryżu

Ponad 40 tys. osób brało udział w niedzielnej manifestacji Marsz dla Życia (Marche pour la vie) jaki odbył się w Paryżu. Wśród Francuzów maszerujących pod hasłem „Zjednoczeni, by bronić życia” Polaków reprezentował paryski Klub „Gazety Polskiej”. Marsz rozpoczął się w okolicach stacji metra Porte Dauphine, a zakończył trzy godziny później w pobliżu stacji Trocadéro. Pośród tysięcy demonstrujących można było dostrzec mnóstwo plakatów z grafiką dziecka w łonie matki, oraz hasłami takimi jak „To jest moje ciało, a nie twój wybór”, „Chroń mnie, a nie zabijaj”. Były również odczytywane apele do rządzących, aby nie lekceważyli głosu ludzi, a także skandowane hasła „Życie dla wszystkich i wszyscy dla życia”. Rocznie we Francji przeprowadzanych jest ok. 200 tys. zabiegów aborcji. To skutek liberalnych przepisów umożliwiających kobietom (nawet nieletnim dziewczętom) poddanie się aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Protestowano przeciwko medycznym metodom wspomagania płodności, takich jak in vitro i inseminacja. Demonstranci skandowali hasła sprzeciwiające się eutanazji. Anita Zapłatka z Komitetu Obrony Pomników Jana Pawła II i paryskiego klubu „GP” mówi, że od kilku lat zwiększa się we Francji liczba marszów i demonstracji poświęconych rodzinie oraz klasycznym małżeństwom. – Demonstracje te są organizowane w kontrze do czarnych marszów feministek i środowisk homoseksualnych – powiedziała Zapłatka w rozmowie z „Codzienną”. – Niedzielny marsz był fantastyczny. Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób pojawi się mimo niesprzyjającej pogody. Postawa ludzi i to zaangażowanie, przede wszystkim młodych, są niezwykle budujące – mówił Andrzej Woda, przewodniczący klubu „GP” w Paryżu. – Bardzo ujęło to, że Francuzi tak życzliwie nas przyjęli. Wyrażali przy tym żal i tęsknotę za brakiem autorytetu Jana Pawła II w dzisiejszych czasach oraz dziękowali za nasze wsparcie – dodała Zapłatka.

KoninII_2018_01_14_02W Koninie przy ulicy Kazimierza Błaszaka nastąpiło otwarcie i poświęcenie przez ks. proboszcza Zbigniewa Cabańskiego biura Klubu „GP”  Konin II. Padło dużo pięknych słów ze strony ks. proboszcza który gratulował  działania „ku chwale Ojczyzny  i na pożytek Jej obywateli”.  Biuro będzie czynne w każdy czwartek  w godz. 17-20.

.

Warszawa Bielany powstanie styczniowe 2018W wigilię 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, Bielańsko-Żoliborski Klub „GP” zorganizował Apel  Pamięci. Wzięli w nim udział ci, którym bliska jest pamięć o tym wielkim zrywie  Polaków. Na mogiłach powstańców styczniowych zapalono znicze. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim.

Członkowie sądeckiego Klubu „GP” spotkali  się na corocznym świąteczno-noworocznym spotkaniu opłatkowym. Z życzeniami i dobrym słowem przybył również poseł Piotr Naimski. Podczas spotkania zebrano ponad 1000 zł. ze sprzedaży kalendarzy patriotycznych, które klub przekaże na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Wegry wegryWielki Wyjazd na Węgry – tak jak co roku Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” 14 marca organizuje wyjazd na Węgry. Będziemy uczestniczyć w węgierskim Święcie Narodowym. Więcej informacji w następnym wydaniu „Gazety Polskiej”.

.

Radiowy Klub „Gazety Polskiejw każdy poniedziałek o godz. 18.00 na antenie Radio Kraków, 101,6 MHz, www.radiokrakow.pl, www.klubygp.pl.

Essen (Niemcy) – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym ponownie został Wojciech Kusy, tel. tel. (0049)163 919 56 97 (bez zmian), e-mail: klubgpessen@googlemail.com (bez zmian) Dr. Zbigniewowi  J. Kowalikowi dziękuję za dotychczasową współpracę.

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinsk