Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Świadkowie historii po 38 latach

Tydzień w Klubach „GP” –  29.01.2020 r.

Świadkowie historii po 38 latach

USA

Kluby „GP” w USA

Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Kluby „Gazety Polskiej” w USA, we współpracy z księdzem Stefanem Lasem,  proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Sanktuarium  Jana Pawła II w Passaic (New Jersey) zorganizowali centralne uroczystości upamiętniające 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Redaktor Małgorzata Bojko tak opisuje to wydarzenie: Uroczystości rozpoczęła  msza św. podczas której ksiądz Stefan Las wygłosił kazanie w którym mówił między innymi o bezinteresownej ofierze danej dla Ojczyzny w imię chrześcijańskiego zaangażowania w życie narodu i społeczeństwa. >>Solidarność<< nazwał światłem wolności zniewolonego narodu. Zwrócił uwagę, iż musimy być dzisiaj czujni, gdyż zło posługuje się każdym systemem: faszyzmem, komunizmem, a teraz liberalizmem. Po mszy świętej rozpoczęła się część oficjalna, a gości przywitał Tadeusz Antoniak, przewodniczący Klubu >>GP<< w Filadelfii i przewodniczący Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego. Na uroczystości obecny był Konsul RP Mateusz Gmura, który w swym wystąpieniu wspomniał o dwóch wybitnych postaciach: Janie Pawle II, oraz Prezydencie Ronaldzie Reaganie. Symbolicznego zapalenia >>Światła Wolności<< dokonały żony gości honorowych, które były cichymi bohaterkami tamtych trudnych dni. Musiały samotnie zmierzyć się z konsekwencjami jakie niosły aresztowania i internowania  ich współmałżonków. Wśród  uczestników tamtych wydarzeń znaleźli się założyciele oraz działacze z poszczególnych regionów NSZZ Solidarność: Bolesław Plewa, Andrzej Burghardt, Jerzy Polak, Artur Opolski, Zbigniew Palamar, Janusz Kudełko, Ryszard Maciejowski, Adam Stępień, Grzegorz Michalski, Michał  Wroński, Tadeusz Serafin, Marian Szacoń, Kazimierz Szmigiel, Marian Czarnecki, Wiesław Wierzbowski, Grażyna Kalandyk – Mościcka i Paweł Grzegorczyk. Każdy z gości miał możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami z tamtego okresu. Wielokrotnie były to bardzo wzruszające i wstrząsające świadectwa tamtych okrutnych dni. Prześladowania dotykały wszystkich członków rodzin działaczy >>Solidarności<<, począwszy od ich rodziców, rodzeństwo, współmałżonków, a kończąc na ich dzieciach. Wszyscy zostali zmuszeni o opuszczenie kraju. Niektórzy przyjeżdżając do USA musieli zrzec się obywatelstwa polskiego. Jeden z byłych działaczy stwierdził, że dopiero teraz, z obecnym rządem czuje się dumny ze swojej ojczyzny i stara się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Należy zauważyć, że większość z bohaterów tamtych wydarzeń nadal jest aktywna społecznie. Działają przy swoich parafiach a także w wielu organizacjach polonijnych – Klubach >>Gazety Polskiej<<, Komitecie Smoleńsko – Katyńskim, Kołach  Przyjaciół >>Radia Maryja<<, Kongresie Polonii Amerykańskiej, Koalicji Polaków w Ameryce (CPA), Reducie Dobrego Imienia i wielu innych.

W dzień poprzedzający oficjalne uroczystości, przy parafialnej szkole języka polskiego w Passaic, zorganizowano spotkanie młodzieży z bohaterami stanu wojennego, na które przybyli  Jerzy Polak, Paweł Grzegorczyk i Grzegorz Michalski. Przygotowano poglądową lekcję historii dla uczniów klas starszych. Zaprezentowana została wystawa fotografii ze zbiorów autorstwa Jerzego Polaka z  okresu >>karnawału Solidarności<< i stanu wojennego.”

bannerKlubGP_Bialystok — kopiaW Białymstoku zorganizowano pokaz filmu Ewy Szakalickiej „Podwójnie wyklęty”. Film przedstawia losy żołnierza i dowódcy kpt. Romualda „Burego” Rajsa, przedwojennego podoficera, uczestnika wojny obronnej 1939 r., dowódcy 1. kompanii szturmowej 3. Wileńskiej Brygady AK „Szczerbca” na Wileńszczyźnie i dowódcy 2. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK „Łupaszki” na Podlasiu, oraz dowódcy PAS 3. Wileńskiej Brygady NZW na Podlasiu. Aresztowany przez komunistów, został następnie w procesie pokazowym skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30 grudnia 1949 r. w białostockim więzieniu. Do dziś trwają poszukiwania miejsca pochówku kpt. Rajsa „Burego”. Nadal jest on dla niektórych środowisk jednym z najbardziej znienawidzonych żołnierzy drugiej konspiracji niepodległościowej z powodu likwidowania agentury sowieckiej i funkcjonariuszy aparatu represji. Na spotkaniu obecny był syn „Burego”, także Romuald, który podzielił się wspomnieniami o swoim ojcu. Po filmie wszyscy wzięli udział we mszy świętej odprawionej w intencji „Burego”.

Gliwice

Klub „GP” Gliwice

Gliwicki Klub „GP” po raz kolejny wziął udział w akcji „RODACY – BOHATEROM”. Przygotował 15 paczek dla kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Kresach II RP, wg listy potrzeb przygotowanych przez Stowarzyszenie Odra – Niemen, które współpracuje ze środowiskami kombatanckimi w kraju, na Kresach i innych rejonach świata. Hasło RODACY – BOHATEROM wiąże się z różnorodnymi zadaniami organizowanymi dla byłych żołnierzy Polski Podziemnej (Armii Krajowej, WiN-u i Narodowych Sił Zbrojnych).

Suwalki_2020_01_06_7

Klub „GP” Suwałki

.

.

Klub „GP” w Suwałkach brał udział w Orszaku Trzech Króli – manifestacji wiary katolickiej na ulicach Suwałk.

.

.

.

Norderstedt-oplatek

Kluby „GP” z Norderstedt oraz Hamburga

.

Kluby „GP” z Hamburga zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowo-noworoczne do klubu „GP” Norderstedt. Spotkanie zaszczycili swą obecnością Konsulowie: Mariusz Pindel i Adam Borkowski. Były wspomnienia i plany na nowy rok.

.

.

.

Arhus_logoPremierowy program Kierunek Zachód w TVP Polonia był poświęcony działalności Klubu „GP” w Aarhus.

.

Zgorzelec protest 2020

Klub „GP” Zgorzelec

Kajetan Marcinkowski, przewodniczący klubu „GP” w Zgorzelcu zakończył trwającą 30 dni głodówkę, którą podjął domagając się zapewnienia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie leczenia w istniejącym od 1,5 roku Oddziale Radioterapii przy WS SP ZOZ w Zgorzelcu. W swoim oświadczeniu napisał m.in.: „Przerywam głodówkę, którą prowadziłem w intencji dobrego leczenia pacjentów zgorzeleckiej onkologii nie mogących korzystać z Oddziału Radioterapii w Zgorzelcu. Ta sprawa, za wiedzą i za przyzwoleniem Ministerstwa Zdrowia, trwa już ponad 1,5 roku i biorąc pod uwagę liczby tych pacjentów, którzy już utracili szansę na zdrowie i życie, oraz tych obecnych i przyszłych, to należy mówić już nawet nie o setkach, a tysiącach chorych na raka. Moją głodówkę kończę z planem do natychmiastowego podjęcia dialogu z ekspertami, organizacjami społecznymi a nade wszystko z pacjentami zgorzeleckiej służby zdrowia.(…) Dziękuję Adamowi Borowskiemu za gościnę, pomoc i opiekę. Dziękuję też wszystkim innym osobom, które mnie wspierały”.

Banner_zjazdMosina – Puszczykowo – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Bogusław Kapczyński, tel.: 602 695 830, e-mail: gpmosina@wp.pl (bez zmian). Panu Ryszardowi Matuszczakowi dziękuję za dotychczasową współpracę.

.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

cropped-Węgry-wyjazd-banner

Jedź z nami! – VIII Wielki Wyjazd na Węgry 2020

Już po raz ósmy Kluby „Gazety Polskiej” organizują Wielki Wyjazd na Węgry! Kilkudniowe wyjazdy do przyjaciół, na których zawsze mogliśmy liczyć, są już niemal tradycją. Razem z naszymi „bratankami” będziemy uczestniczyć w ich narodowym święcie.

W tym roku jedziemy w dniach 13-16 marca 2020 R.

Wszystkie informacje już wkrótce! Prosimy śledzić stronę: WIELKIWYJAZDNAWEGRY.PL

Kontakt: Ewa Wójcik – 505 038 217
Maria Machl – 789 347 787, e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl