Tekst alternatywny

[WIDEO] USA i KANADA | Oddziaływanie i znaczenie Polonii w USA i Kanadzie. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.


X Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” USA i KANADY 2023

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej | Amerykańska Częstochowa

PANEL: Oddziaływanie i znaczenie Polonii w USA i Kanadzie

Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą,
▪  Paweł Piekarczyk – koordynator zagranicznych Klubów „Gazety Polskiej”,
Aneta Antoniak – Klub „GP” w Filadelfii,
Jacek Szklarski – RDI

Na początku panelu Minister Jan Dziedziczak wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.
W uznaniu szczególnych zasług w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej za granicą dla:

Maciej Rusiński, koordynator Klubów „Gazety Polskiej” USA i Kanady,
Tadeusz Antoniak, koordynator Klubów „Gazety Polskiej” USA,
Dr Teofil Lachowicz – Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

 Medal pamiątkowy Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej 1917-1920 otrzymał Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”

2023_USA - Belka