Tekst alternatywny

WŁOCŁAWEK II | Powstał 494. Klub „Gazety Polskiej”


Włocławek II banner black


WŁOCŁAWEK II |  Powstał 494. Klub „Gazety Polskiej”, przewodniczącym został Łukasz Jaskólski, tel. 504 132 742, e-mail klubgp.wloclawek2@gmail.com


Włocławek II banner