Tekst alternatywny

Wnikliwe oceny, aktywność, przywiązanie do wartości… Witek gratuluje Klubom „GP” postawy


– Nie pozostajecie biernymi obserwatorami, lecz komentatorami i kreatorami codziennej rzeczywistości. Jest to wyraz patriotyzmu, a także świadectwo podejmowanych działań na rzecz budowania świadomych, obywatelskich postaw – napisała do uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Zatrzymały ją obowiązki służbowe, do uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Elżbieta Witek napisała list.

Marszałek Sejmu podziękowała Klubom za zaangażowanie w życie publiczne Polski.

– Jako uważni świadkowie wydarzeń w kraju i na świecie dostrzegacie sprawy istotne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla wszystkich mieszkańców naszego państwa. Nie pozostajecie jednak biernymi obserwatorami, lecz komentatorami i kreatorami codziennej rzeczywistości. Jest to wyraz patriotyzmu, a także świadectwo podejmowanych działań na rzecz budowania świadomych, obywatelskich postaw – napisała, dodając wyrazy uznania „za Wasze wnikliwe oceny oraz aktywność w obliczu trwającej już ponad pół roku wojny w Ukrainie, a także narastającego szantażu energetycznego Rosji wobec naszego kraju i Europy”.

– Cieszę się, że ten pięknie rozwijający się ruch społeczny, jakim są Kluby skupione wokół „Gazety Polskiej”, łączy ludzi we wspólnych przekonaniach, a co najważniejsze w wartościach głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji, kulturze i historii. To one pozwoliły Polskiemu Narodowi przetrwać czasy najtrudniejsze – zaborczą niewolę oraz niemiecką i sowiecką okupację, pozwoliły również na odrodzenie Rzeczypospolitej – wskazała marszałek Witek.

PEŁNA TREŚĆ LISTU MARSZAŁEK SEJMU ELŻBIETY WITEK

Szanowni Państwo,

informację o kolejnym Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” przyjęłam z zainteresowaniem i dużą satysfakcją. Niestety nie mogę wziąć udziału w spotkaniu, zatem tą drogą pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia jego organizatorom i uczestnikom.

Przyjmijcie Państwo również słowa podziękowania za Wasze zaangażowanie w życie publiczne Polski. Jako uważni świadkowie wydarzeń w kraju i na świecie dostrzegacie sprawy istotne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla wszystkich mieszkańców naszego państwa. Nie pozostajecie jednak biernymi obserwatorami, lecz komentatorami i kreatorami codziennej rzeczywistości. Jest to wyraz patriotyzmu, a także świadectwo podejmowanych działań na rzecz budowania świadomych, obywatelskich postaw.

Przyjmijcie wyrazy uznania za Wasze wnikliwe oceny oraz aktywność w obliczu trwającej już ponad pół roku wojny w Ukrainie, a także narastającego szantażu energetycznego Rosji wobec naszego kraju i Europy.

Cieszę się, że ten pięknie rozwijający się ruch społeczny, jakim są Kluby skupione wokół „Gazety Polskiej”, łączy ludzi we wspólnych przekonaniach, a co najważniejsze w wartościach głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji, kulturze i historii. To one pozwoliły Polskiemu Narodowi przetrwać czasy najtrudniejsze – zaborczą niewolę oraz niemiecką i sowiecką okupację, pozwoliły również na odrodzenie Rzeczypospolitej.

Pragnę więc, po raz kolejny, przekazać wyrazy szacunku i uznania za Państwa działalność, za wyjątkowo odpowiedzialny i skuteczny udział w budowaniu coraz lepszej Polski.

Życzę, by Nadzwyczajny VIII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w Spale przyniósł organizatorom satysfakcję z podjętego przedsięwzięcia, zaś dla uczestników był czasem owocnych rozmów, wymiany doświadczeń i inspiracji do podejmowania dalszych działań.

Życząc udanych spotkań, raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

Z poważaniem Elżbieta Witek

źródło niezalezna.pl

zdjęcie: Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Zjazd_2022.09_30_001