Tekst alternatywny

X ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” USA i Kanady 2023 – konferencja historyczno-społeczna, uczczenie pamięci bohaterów


1. 2023 USA plakat zapowiedź


X ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” USA i Kanady 2023 – konferencja historyczno-społeczna, uczczenie pamięci bohaterów

Projekt ma na celu integrację i aktywizację środowisk polonijnych w USA i Kanadzie poprzez wspólne działania na rzecz budowania dobrego imienia Polski, co przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków. Środowiska patriotyczne m.in. takie jak Kluby „Gazety Polskiej” w Ameryce Północnej konsolidują się i coraz częściej stają się elementem polityki w USA. W USA i Kanadzie powstało ponad 30 Klubów „Gazety Polskiej” m.in. w Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles, New Mexico, San Diego, Calgary, Montreal, Toronto czy Winnipeg. Ogromne znaczenie dla funkcjonowania Klubów „Gazety Polskiej” jest podejmowanie wspólnych inicjatyw, które pomagają budować więzi, promować kulturę Polską w lokalnym środowisku jak i poza nim oraz daje możliwość wspólnego działania i aktywnego udziału wszystkich członków organizacji. Środowiska Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych bardzo integrują się wokół wspólnych inicjatyw dotyczących historii, kultury i dziedzictwa narodowego swojej Ojczyzny. Tęsknią za Ojczyzną i chcą celebrować ważne dla Jej dziejów wydarzenia. Okazją do tego są organizowane coroczne Zjazdy Klubów „Gazety Polskiej” USA i Kanady. Zjazdy Klubów „Gazety Polskiej” to największe ogólnoświatowe spotkania przedstawicieli Klubów „Gazety Polskiej” i Polonii.
Wszystkie realizowane działania w projekcie mają za zadanie przedstawienie pozytywnego wizerunku Polski oraz aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju  zamieszkania, aktywizacje mediów zagranicznych poprzez przeprowadzenie działań umożliwiających wspólne budowanie dobrego imienia Polski, co przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków.

2. 2023 USA_banner

 

2023_USA - Belka


„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”

Nazwa Projektu: X Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” USA i Kanady – konferencja historyczno-społeczna, uczczenie pamięci bohaterów.
Wartość dofinansowania: 165 000,00 zł | Całkowity koszt realizacji projektu: 174 000,00 zł
Nazwa działania: X Zjazd Klubów Gazety Polskiej USA i Kanady, konferencja historyczno społeczna oraz uczczenie polskich bohaterów z udziałem przedstawicieli Polonii, przedstawicieli władz polskich m.in. Rady Ministrów, Ambasadorów, Konsulów, Senatorów, Posłów na Sejm, urzędników Kancelarii Prezydenta RP, przedstawicieli mediów oraz dziennikarzy, a także zaproszonych przedstawicieli władz amerykańskich. Działanie ma na celu integrację środowisk i organizacji polonijnych oraz propagowanie polskiej historii, tożsamości i wkładu społeczeństwa. Jest wydarzeniem polonijnym społeczno-edukacyjnym skierowanym do odbiorców pochodzenia polskiego i innych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Środowiska Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych integrują się wokół wspólnych inicjatyw dotyczących historii, kultury i dziedzictwa narodowego swojej Ojczyzny.

Format Zjazdu jest kontynuacją poprzednich edycji wydarzenia. Będzie to jubileuszowy X Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” USA i Kanady.
W trakcie wydarzenia zaplanowano cykl wykładów i wystąpień zaproszonych prelegentów oraz gości. Wykłady i prelekcje będą dotyczyły tematyki m.in. wyzwania w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy z USA, a także sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Wydarzenie będzie odbywało się częściowo online, co umożliwi dostęp do nich tysiącom osób na świecie.
Polacy zrzeszeni w Klubach „Gazety Polskiej” rozproszeni po całym obszarze USA oraz Kanady mają niewiele okazji do wymiany doświadczeń czy tworzenia wspólnych planów działań. Zorganizowanie Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” umożliwi integracje środowisk polonijnych oraz wymianę doświadczeń i tworzenie wspólnych planów i działań oraz opracowywanie strategii na przyszłą działalność.
Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” to święto społeczeństwa obywatelskiego, bo kluby są dzisiaj największym w Polsce ale też i w Europie ruchem obywatelskim.

Wydarzenia łączy w sobie kilka aspektów i ma na celu:
– wyróżnienie i wzmocnienie naszej tożsamości narodowej oraz krzewienie polskiej kultury i historii tak wśród Polonii jak i w szerokim odbiorze Stanach Zjednoczonych
– integracja środowisk polonijnych oraz debata nad przyszłą działalnością polonijną i współpracą polsko-amerykańską,
– propagowanie polskiego dziedzictwa w USA oraz możliwość współpracy z Polską.
– angażowanie środowisk polonijnych i wspólne działanie
– budowanie pozytywnego wizerunku Polski w USA poprzez obecność przedstawicieli lokalnych władz, dyplomacji innych państw i udział opiniotwórczych gości
– promocja polskiej kultury i historii oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski
– lepsze perspektywy rozwojowe Polonii i Polaków za granicą i w Polsce

Poprzez działania zawarte w projekcie jego zasięg nie będzie tylko polonijny, ale też światowy.
Odbiorcami nie będzie tylko Polonia amerykańska, ale też Polonia na całym świecie i Polacy mieszkający w Polsce, dzięki działaniom online w ramach projektu.