Tekst alternatywny

63 miesięcznica tragedii smoleńskiej – Koszalin

10 lipca, na mszy św. za Ojczyznę, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, u oo. franciszkanów w Koszalinie członkowie Koszalińskiego Klubu „Gazety Polskiej”  w  63 miesięcznicę tragedii smoleńskiej, modlili się  jak co miesiąc w intencji  Ofiar tej wielkiej narodowej tragedii  – za śp. Prezydenta  i… Prezydentów Polski, w intencji Małżonki Prezydenta –  poległych pod Smoleńskiem generałów Wojska Polskiego oraz  wszystkich uczestników tego tragicznego lotu, którzy pragnęli 10 kwietnia 2010 r. złożyć hołd pamięci i czci, pomordowanym w 1940 r. przez reżim komunistyczny  w Katyniu Polakom –  o których nie zapomnimy, tak jak nie zapomnimy i nie zapominamy o wszystkich bohaterach w dziejach naszego mężnego narodu, którzy życie oddali za wolność  Ojczyzny, za wolność Polski.

Koszaliński Klub „Gazety Polskiej”