Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego | Bieg Tropem Wilczym


Nasi klubowicze również w tym roku wzięli udział w Biegu Tropem Wilczym poświęconym żołnierzom antykomunistycznego powstania 1944-1963. W tym roku biegliśmy w Przyszowej miejscowości położonej obok Nowego Sącza, gdzie na pobliskim cmentarzu spoczywa „Lotte” Genowefa Kruczek sanitariuszka zamordowana przez komunistów w 1945 r.

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 250-300 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Z synem „Lalka” Panem Markiem Franczakiem spotkaliśmy się niedawno w rocznicę śmierci „Ognia”.

Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1963, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło około 26 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 5 tysięcy wyroków śmierci na polskich patriotach a ponad 21 tys. zmarło lub zostało  zamordowanych w więzieniach bez wyroków. Ponad 250 tys. osób zostało skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkuset tysiącom dalszych zrujnowano zdrowotnie, wykończono ekonomicznie, skazano na bycie oby­watelami II kategorii w PRL.

Zdjęcia: Mariusz Szewczyk

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego