Tekst alternatywny

9 Zjazd Klubów GP – „Niepokoje wojenne i związane z tym możliwe skutki geopolityczne”


Savannah położona w malowniczym stanie Georgia tak jak w ubiegłym roku stała się stolicą IX Zjazdu Klubów Gazety Polskiej obejmujących swoim obszarem Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Kanadę.

Pomimo istniejących jeszcze w niektórych rejonach obostrzeń związanych z przemijającą już pandemią Covid-19 w dniach 7-9 października 2022 roku na tegorocznym zjeździe swoją obecność odnotowały Kluby z Filadelfii, Nowego Jorku, New Jersey, Bostonu, Massachusetts, Connecticut, Kanady.

Decyzja o umiejscowieniu tegorocznego spotkania klubowiczów w Savannah została podjęta  rok wcześniej  po udanym 8 zjeździe w tym samym mieście gdzie uchwalono jednogłośnie postanowienie o włączeniu  Klubów Gazety Polskiej Ameryki Północnej do ufundowania  tablicy upamiętniającej bohatera IXX wiecznych walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Seamana Józefa Gabriela.

Konferencje przygotowane w toku zjazdu  miały na celu podkreślenie  jak istotny jest to moment dla Polski i Ukrainy oraz krajów obszaru nadbałtyckiego, które zaledwie 40 lat temu wyzwoliły się spod sowieckiej okupacji ustanowionej traktatem w Jałcie. Zjazd połączył ze sobą kilka wspólnych tematów  tj. walkę generała Kazimierza Pułaskiego bohatera obojga narodów głoszącego hasło „za wolność waszą i naszą” , sytuację walczącej o utrzymanie swojej suwerenności i nienaruszalności granic Ukrainy oraz zawiłą i często niezrozumiałą dla zwykłego człowieka tzw „wielką geopolitykę”.

Pierwszy dzień zjazdu został otwarty przez Macieja Rusińskiego (Koordynatora KGP na Amerykę i Kanadę), Tomasza Sakiewicza (Redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”), Ewę Wójcik (Prezes Fundacji KGP) oraz online Ryszarda Kapuścińskiego  (Prezes KGP). Wszystkich klubowiczów powitali koordynatorzy regionów Klubów GP – Tadeusz Antoniak (koordynator KGP w Ameryce) i Jerzy Lizak (koordynator KGP w Kanadzie).

Pierwszym gościem panelu był Edward Królikowski przewodniczący Komitetu Pamięci Generała Pułaskiego w Savannah (Savannah General Pulaski Committee), który przybliżył historię  pola bitwy na którym poległ generał Kazimierz Pułaski. Podkreślił, że „podczas bitwy pod Savannah, jednej z najkrwawszych w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, po stronie 13 amerykańskich kolonii zginęło bądź zostało poważnie rannych 800 żołnierzy, a po stronie brytyjskiej ponad 100”. Edward Królikowski jest główną osobą związaną z organizacja obchodów święta ku czci generała Puławskiego.

Drugi panel zatytulowany „Wojna na Ukrainie; pożar w Rosji” należał w całości do profesora Piotra Grochmalskiego. W prelekcji poruszono istotę rozpadu sowieckiej Rosji, skuteczny wpływ na rozwój świadomości powstałych niepodległych państw nadbałtyckich oraz Ukrainy. Odniósł się do siły militarnej Rosji mówiąc, że Rosja staje przed kryzysem powołań mężczyzn do wojska. Natomiast nie należy lekceważyć jej siły pod żadnym pozorem gdyż jest to państwo posiadające potencjał nuklearny.

Pierwszy dzień zjazdu zakończył Tadeusz Antoniak i Aneta Antoniak przedstawiając postaci „żywych świadków historii” Helenę Knapczyk – sybiraczkę i Prezeskę Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej  w Ameryce oraz Jana Brodzińskiego byłego więźnia pierwszego obozu koncentracyjnego poza granicami Niemiec w Stutthoff. Osoby te są cenną wartością na spotkaniach klubowych są pokoleniem, które doznało krzywd od Niemiec i Rosji mają pełne prawo przestrzegać Polaków i prosić o czujność w kwestiach utraty suwerenności. To postaci niosące przez całe swoje życie brzemię nienawiści skierowane do nich tylko dlatego, że urodzili się Polakami.

Drugi dzień zjazdu był wyczekiwany przez wszystkich uczestników ze względu na bardzo interesujące osoby które miały prowadzić prelekcje. Poranną sesje panelową rozpoczęli minister Piotr Naimski i Marcin Mazurowski (v-ce Szef Komisji ds szelfu kontynentalnego przy ONZ) w temacie „Bezpieczeństwo energetyczne”. W trakcie panelu w dyskusji Minister Naimski stanowczo zaznaczył, że Polsce nie grozi kryzys energetyczny. W porę podjęte decyzje obecnego rzadu dały temu gwarancje.

W kwestii geopolityki zabrali głos Marszałek Senior Antonii Macierewicz i ponownie Minister Piotr Naimski, zgodnie zwrócili uwagę na geopolityczna grę dwóch najbardziej ekspansywnych mocarstw tj Niemiec i Rosji. To te państwa zawsze przysparzały wielu cierpień narodom im sąsiadującym. Z tego wglądu bezwzględnie należy mieć pod kontrola ich bliskie kontakty. Każde z tych państw biorąc pod uwagę strategię działania zachowuje się bardzo podobnie.

Adrian Kubicki Konsul Generalny w Nowym Jorku zwrócił się z ogromna prośbą do zebranych o rozpowszechnianie akcji polskiego Konsulatu pod nazwą „Jestem Polakiem więc mam Polski paszport” a co w przyszłości przełoży się na wyższą frekfencję w wyborach parlamentarnych. Podkreślił, iż posiadanie polskiego paszportu to jednak wielki zaszczy gdyż Polska jest teraz niepodległa w każdym słowa tego znaczeniu.

Minister Jan Dziedziczak i dyrektor Jan Badowski poruszyli istotne sprawy dla Polonii. Skupili się w swoim wystąpieniu na uzyskaniu Karty Polaka w związku z linią pochodzenia z Polski. „Każde dziecko uczęszczające choćby raz miesiącu na naukę języka polskiego może się starać o Legitymacje Ucznia Polskiego” – powiedział Minister Dziedziczak. Legitymacja owa jak wyjaśnił dopuszcza skorzystanie z 50% zniżki na środki lokomocji w Polsce.

Ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę na obecną sytuacje w Rosji rządzonej przez Władymira Putina, wytłumaczył ukryty plan ponownego ogarnięcia wpływami uwolnionych krajów z okresu „gorbaczowskiej pieriestrojki” a następnie silne centralne zarządzanie z ośrodkiem w Moskwie. Czyli powrót do doktryny Stalina w stosunku do ościennych krajów.

Po zakończonych panelach uczestnicy IX zjazdu  KGP wraz z obecnymi panelistami udali się na coroczny bankiet poświęcony pamięci śmierci Generała Kazimierza Pułaskiego a przygotowany przez Savannah General Pulaski Committee.

Kulminacją zjazdu w dniu 9 października było poranne uczestnictwo klubowiczów w paradzie kierującej  się do  pobliskiego pola bitwy w Savannah, gdzie śmiertelnie został ranny generał Pułaski. W dowód pamięci o bohaterach tamtego okresu  dla rodzącej się wolnej Ameryki co roku odsłaniane są płyty z nazwiskami poległych w bitwie żołnierzy. W październiku 2022 odkryto tablice upamiętniające  bohaterów walczących o niepodległość USA tj. Seama Józefa Gabriela – naszego rodaka, który służąc w amerykańskiej marynarce wojennej  i walcząc o niepodległość w roku 1812 został ranny w Baltimore i przewieziony do Nowego Jorku gdzie zmarł w przytułku – to jego pamięci Kluby Gazety Polskiej z Ameryki ufundowały pamiątkową tablicę. Tablicami uhonorowani zostali inni bohaterowie tamtych czasów : lt. Karol Litomski, Mihaly Kovacs, Agrippa Hull, kapitan komandor Jan Mieszkowski. Warto przypomnieć, iż oprócz polskich bohaterów upamiętnieni już są kawalerzyści pochodzący z innych krajów jak: Francji, Wielkiej Brytanii, Haiti, Szkocji, Irlandii, Niemiec i oczywiście Ameryki.

Organizatorzy zjazdu w Ameryce po raz pierwszy „eksperymentalnie” zdecydowali się na relacje life poprzez aplikacje Twittera. Posługując się tym narzędziem komunikacji dopuścili do głosu słuchaczy Twittera poprzez otwieranie pokoi panelowych live, gdzie użytkownicy TT  mogli zadawać pytania prelegentom panelu. Ta nowa forma otwarcia na osoby nie związane z Klubami GP zdała egzamin i przeszła najśmielsze oczekiwania. Wszystkie pokoje panelowe są dostępne do odsłuchania na time-line użytkownika Twittera @KlubyGP lub @margo7113 (pokoje dostępne będą przez 30 dni). Relacje jak zwykle można obejrzeć przez FB na stronie Kluby Gazety Polskiej.

Organizatorem głównym Zjazdu była: Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” oraz „Gazeta Polska” Clubs. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 oraz Polska Fundacja Narodowa. Partnerami byli PSFUC, SDCC oraz Windows Okna. Patronem medialnym zjazdu były: „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, Niezalezna.pl.

Autor: Małgorzata Bojko

Zjazd_Savannah_2022.10.09_001