Tekst alternatywny

99 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Essen

99 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Essen

Relacja z uroczystości w Polskojęzycznej Parafii w Essen przy kościele pw. św. Klemensa przygotowana przez członków Klubu Gazety Polskiej i Polskiej Listy Wyborczej „POLACY w ESSEN“ z dnia 12. listopada 2017 roku.

Uroczystości w Essen rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny, o godz. 9:30.

Na szczególnie doniosły jej charakter wpłynęło obok krzyża pielgrzymkowego wniesionego podczas Introitus solemnis księży koncelebrujących Liturgię, także uczestnictwo pocztów sztandarowych: Solidarności z Paryża oraz Stowarzyszenia Pamięci Brygady Pancerno-Motorowej gen. Maczka z  Gandawy w Belgii.

Obok ołtarza zostały umieszczone flagi: Watykańska i Polskie, zaś przed ołtarzem na stojaku zajęłą swe miejsce kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej którą otrzymaliśmy od naszego księdza proboszcza podczas ostatniego klubowego spotkania opłatkowego.

Najpóźniej teraz, ostatni wierny w kościele winien zauważyć, że uczestniczy w wyjątkowej Mszy świętej.

Ksiądz proboszcz Jerzy Wieczorek  SChr który przewodniczył Mszy świętej na samym jej wstępie wypowiedział intencje liturgiczne, wspominając 99. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości i kolejnej miesięcznicy Tragedii nad Smoleńskiem. Powitał także naszych gości tj. posła na Sejm pana Andrzeja Melaka i konsula ds. Polonijnych pana Andrzeja Dudzińskiego z kolońskiego Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej pana Piotra Szubarczyka i barda Gazety Polskiej i Strefy Wolnego Słowa pana Pawła Piekarczyka, jak i poczty sztandarowe i delegacje z Paryża i Gandawy.

Wygłosił płomienne patriotyczne kazanie, które zakończył cytatem ze słów naszego świętego papieża Jana Pawła II mówiących o wierności ideałom i o obowiązku pielęgnacji miłości do swojej ojczyzny, przestrzegał o tym by nie zapominając, że niepodległość trzeba pielęgnować i by być świadomym, że nie jest ona dana raz na zawsze.

Nasza koleżanka klubowa Maria odczytując modlitwę wiernych wypowiedziała modlitwę w intencji poległych pod Smoleńskiem z kwietnia 2010 roku jak i tych z Katynia z 1940 roku, wszystkich ofiar obydwu totalitaryzmów jak i samych uczestników odprawianej Mszy świętej.

W ogłoszeniach duszpasterskich ks. Proboszcz nadmienił, że sprawy wokół naszego Polskiego kościoła w Essen idą w dobrym kierunku, aczkolwiek ostateczną decyzję podejmie ksiądz biskup Franz Josef Overbeck dnia 11 stycznia 2018 roku.

W tym miejscu prosimy o dalszą o modlitwę w intencji naszej parafi. Zanosimy także nasze modlitwy i w tej intencji, by uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości mogliśmy równie doniośle świętować przy naszym kościele.

Marsz, Marsz Polonia w Essen: Po błogosławieństwie kończącym tą uroczystą Mszę św. ks. proboszcz przekazał krzyż misyjny i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej członkom Klubu Gazety Polskiej w Essen, którzy wyruszyli razem z pocztami sztandarowymi i gośćmi spod ołtarza na plac przed kościołem, gdzie została rozwinięta duża flaga polska razem z banerami Klubów Gazety Polskiej w Paryżu i Essen.

Po zamknięciu ruchu kołowego na ulicy Hirtsieferstrasse przez esseńską policję, przeszliśmy do sali parafialnej w marszu, podczas którego uczestnicy odśpiewali pieśń „Marsz Marsz Polonia”.  Przed wejściem do sali nastąpiło doniosłe wydarzenie uroczystego złożenia flagi państwowej.

Na sali odbyła się uroczysta akademia, koncert i wspólne śpiewanie pieśni.

Po odśpiewaniu hymnu państowego, Wojciech Kusy uroczyście powitał zacnych gości. Do Essen przybyli Poseł na Sejm RP pan Andrzej Melak i konsul RP pan Andrzej Dudziński z Kolonii, który również przywitał gości i wszystkim obecnym przypomniał, że Prezydent RP Pan Andrzej Duda dzień wcześniej w Warszawie powiedział, że tamte pokolenia, które brały czyny udział w walce o niepodległość Polski, dobrze wiedziały, jaka jest cena niepodległości i wolności. My również powinniśmy mieć świadomość tej ceny.

Bardzo znany i ceniony nie tylko w Essen redaktor Piotr Szubarczyk z gdańskiego IPN-u wygłosił wykład pod tytułem „Polonia Restituta”, w którym przypomniał nam najpierw, że 12 listopada 1898 roku urodził się ostatni komendant Armii Krajowej generał Leopold Okulicki.

Poranna Msza Święta tego dnia odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Klemensa, a główny ojciec niepodległości Józef Piłsudski miał na drugie imię Klemens właśnie. Widać, że Bóg daje szczególne znaki, tylko trzeba je umieć wyczytać.

Pan Piotr w swoim wyjątkowym stylu przypomniał nam, jaka to była wielka walka o niepodległość Polski, 123-letni czas rozbiorów Polski i trudna sytuacja geopolityczna nie odebrały Polakom ducha woli walki o wolną Polskę, wręcz przeciwnie tego ducha walki można było szczególnie w piosenkach patriotycznych odczuć, które z zapałem śpiewaliśmy mając łzy w oczach.

Kończąc swój wykład po wielokroć podrywał zgromadzonych na równe nogi intonując wspólny śpiew. A to „Pieśn Konfederatów Barskich”, a to „Białe róże” aż po pieśn „Legiony”, jakże aktualne, tego dnia właśnie. Nasz pan Prelegent wspomniał takźe historyczne zdarzenia z pod Olszynki Grochowskiej i obecnych na sali Kustoszów Pamięci w osobach panów Andrzeja Melaka i Jana Wasia.

Następnie Poseł na Sejm RP pan Andrzej Melak w imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka odznaczył Medalem  „Pro Patria” następujące osoby:

Pani Alina Bona

Pani Anna Woś

Pani Bożena Wisłocka

Pan Kazimierz Biskupek

Pan Ryszard Bona

Pan Jan Woś

i Wojciech Kusy – inicjator uroczystości w Essen.

To są chwile dla których warto żyć. Zobaczyć tylu wspaniałych patriotów w jednym miejscu, którzy nigdy się nie pytają, co oni z tego będą mieli, tylko co Polska będzie z tego miała. Dziękujemy, że Państwo Polskie nie zapomina o tych patriotach na obczyźnie.

Następnym punktem programu tychże obchodów był koncert długo oczekiwanego tu w Essen barda Gazety Polskiej pana Pawła Piekarczyka. Jest on dla większości środowiska w Essen dobrze znanym i po wielokroć przy okazji innych spotkań i uroczystości podziwianym autorem pieśni o charakterze patriotycznym. Mieliśmy okazję już dwukrotnie gościć Go podczas naszych zjazdów środowisk patriotycznych w Concordii. Jednakowoż przybył on własnie teraz z okazji tej 99 rocznicy do Essen, by wraz z nami uczcić to ważne dla każdego Polaka święto. Jego koncert był złożony z utworów powstałych na przestrzeni wielu lat. Jak sam autor na wstępie powiedział chciałby swoimi pieśniami oddać hołd ludziom niepodległości. Toteż pośród wykonywanych utworów nietrudno było odnaleść hołd oddawany Żołnierzom Wyklętym czy też opowieść – przypomnienie o ”Marszu głodowym” tysięcy łódzkich włókniarek.
Silny głos pieśniarza przeszywający słuchacza swą ekspresją, chwilę pózniej przypominał się znów dosłyszalnym szeptem, tym samym jeszcze bardziej wzmagając przekaz wyśpiewywanych tudzież wyszeptanych słów.

Swój recital bard zakończył utworem „Requiem smoleńskie“, sprowadzając zasłuchaną publiczność na pokład walki w dwudziestym pierwszym wieku o Samostanowienie Narodu.

Długa owacja na stojąco i łzy słuchaczy były podziękowaniem dla artysty.

Miało się jeszcze odbyć tego dnia wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.

Po takim występie pana Pawła Piekarczyka, takimi wzruszeniami nie wolno szastać.

Zebrani odśpiewali jeszcze hymn „Boże coś Polskę“, dziękując Bogu, Polsce, Gościom i sobie nawzajem za ten dar bycia Polakiem.

Po tylu niesamowitych wrażeniach mogliśmy wszyscy wreszcie napełnić nasze głodne żołądki w kuchni pani Ani, która zawsze przy takich spotkaniach, razem wspólnie z innymi członkiniami Klubu GP w Essen przygotowuje z sercem typowo polskie jedzenie. Wszystkie przygotowane dania zostały spożyte, wiec dalszy komentarz jest zbędny.

Dziękujemy ludziom dobrej woli, którzy spontanicznie przyłączyli się do marszu. Już teraz zachęcamy wszystkich na 100-letnią rocznicę na następny rok o liczne przybycie z flagami Polskimi i przed wszystkim z dziećmi, bo szczególnie następne pokolenie trzeba uczyć historii i patriotyzmu.

Zapraszamy także na spotkania Klubu Gazety Polskiej w Essen, wykłady i koncerty  z cyklu Polskie Wieczory w Essen które mają miejsce przy kościele pw. św. Klemensa w Essen.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

www.niezalezna.pl

www.klubygp.pl

www.polacywessen.de i www.facebook.com/polacywessen.de

oraz na ulotkach i plakatach w Essen i okolicach!

Krzysztof Patok