Tekst alternatywny

Berlin – Brandenburg: Spotkanie z Ambasadorem Rumunii

Z cyklu spotkań w fundacji Konrada Adenauera „Europabilder ;Obrazy Europy „jako drugi w tym roku wziął udział w dyskusji i wygłosił prelekcję Jego Ekscelencja Pan Ambasador Rumunii w RFN Emilian-Horatiu Hurezeanu, wcześniej wystąpił JE Pan Ambasador Republiki Austrii dr Peter Huber.JE Pan Ambasador wypowiedział się w tym temacie, warto podkreślić,kiedy prezydencję w UE obejmie od 1.stycznia 2019 Rumunia. Ojczyzna JE Pana Ambasadora jest państwem unitarnym,położonym w południowo-wschodniej części Europy, graniczy z Bułgarią, Węgrami, Serbią, Ukrainą i Mołdawią, ma także dostęp do Morza Czarnego. Stolicą i największym miastem Rumunii jest Bukareszt. W 106 roku n.e. ziemie obecnej Rumunii, zamieszkane głównie przez Daków, zostały przyłączone do imperium rzymskiego.W III wieku ze względu na ogromny napór najeźdźców (Gotów,Hunów), garnizony rzymskie i mieszkańcy Dacji zostali ewakuowani za Dunaj czyli na ziemie dzisiejszej Bułgarii i Serbii. W średniowieczu w wyniku działalności biskupów Cyryla i Metodego zostało wprowadzone chrześcijaństwo obrządku wschodniego na tereny dzisiejszej Rumunii. W X wieku Siedmiogród, czyli część dzisiejszej Rumunii został przyłączony do węgierskiego królestwa Stefana I Świętego. Warto podkreślić, że jednym z królów Polski w XVI wieku był władca Siedmiogrodu Stefan Batory. Władcy Węgier sprowadzali na teren obecnej Rumunii od XII wieku niemieckich osadników z rejonu,Saksonii, Nadrenii w celu zabezpieczenia granicy oraz zapewnienia krajowi rozwoju gospodarczego. Karol I został 10 maja 1881 koronowany na pierwszego króla Rumunii. W czasie II wojny światowej od 1940 z inspiracji Niemiec-nazistowskich w Rumunii do dyktatorskiej władzy doszedł faszystowski przywódca, generał Ion Antonescu i współpracował ze zbrodniczą III Rzeszą. Po II wojnie światowej Rumunia dostała się po kuratelę komunistów,moskiewskich pachołków. W czasie rewolucji w 1989 roku obalono zbrodniczy reżim Nicolae Ceaușescu; dyktator został wraz z żoną rozstrzelany. Od 14 grudnia 1955 Rumunia jest członkiem ONZ, a od 29 marca 2004 roku jest członkiem NATO, a od 1 stycznia 2007 należy do Unii Europejskiej. Ojczyznę Ambasadora jak i Niemcy ściśle łączą wielowiekowe, różnorodne związki w tym kulturalne i gospodarcze. Rumunię zamieszkuje Mniejszość Niemiecka-Sasi Siedmiogrodzcy. Obecnym prezydentem Rumunii jest pan Klaus Johannis wywodzący się z Mniejszości Niemieckiej. Je Pan Ambasador otrzymał azyl polityczny w RFN i pracował w radiu „Wolna Europa” a później w oddziale „Deutsche Welle”.Był inwigilowany przez zbrodniczą „Securitate”komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Od 5 maja 2015 roku jest ambasadorem Rumunii w Niemczech.Powitała publiczność i zacnego zaproszonego gościa pani Rita Schorpp pracownica fundacji Konrada Adenauera.JE Pan Ambasador wygłosił interesujący wykład „Moja Europa”między innymi prezentując i omawiając trzy fotografie .Po wykładzie Pan Malte Zeek dziennikarz dyskutował z panem Ambasadorem pytając o przyczyny ogromnej korupcji,złych stosunkach Rumunii z Węgrami, itd.Po zakończonej dyskusji z moderatorem na kilka pytań publiczności dość obszernie odpowiedział JE Pan Ambasador.Po zakończonej dyskusji tak dostojny gość jak i publiczność zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.

Klub Gazety Polskiej Berlin – Brandenburg 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress