Tekst alternatywny

Berlin Brandenburg | Uroczystości opłatkowo-mikołajkowe


W dniu 18.12.2022 roku w parafii p.w. św. Mikołaja, Ukraińskiego Kościoła Grecko-katolickiego mieszczącej się przy niemieckiej wspólnocie parafialnej, rzymsko-katolickiej św. Jana Ewangelisty w Berlinie(12487) przy ulicy Waldstrasse 11, celebrowana była uroczysta Msza św. o godz. 11:00 (Chrysostomusliturgie) przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Bohdana i Księży Celebrantów, czcigodnego księdza wikariusza Sergiya i księdza niemieckiego ojca Markusa, a także w intencji pokoju na Ukrainie. Szczególnie zachwycające w Mszy św. obrządku grecko-katolickiego są piękne pieśni i cudowna muzyka wielbiące Stwórcę-Pana Boga.

Jego Ekscelencja poświecił dwie wiązanki kwiatów w barwach Polski i Ukrainy, które jutro zostaną złożone na Breitscheidplatz w 6.rocznicę zamachu islamskiego.

W Mszy św. uczestniczyli wspólnie z parafianami zaproszeni członkowie Klubu GP/Rodło B-B. Po uroczystej Mszy św. przybył św. Mikołaj i przekazał upominki dzieciom, przy pięknej muzyce i śpiewie zgromadzonej wspólnoty parafialnej i zaproszonych gości. Dzieci otrzymały podarunki, czasami ze łzami w oczach je odbierały zapewne z radości, że Je św. Mikołaj nagradzał.

Przybyli goście podzielili się opłatkiem z gospodarzami i wiernymi, kosztując smacznych potraw z Ukrainy i Polski, życząc, szczęścia, zdrowia, upragnionego pokoju i błogosławieństwa Bożego.

Polacy, wspólnie w wielkiej przyjaźni z parafianami Ukraińcami modlą się o pokój na Ukrainie i na świecie, świętują i oczekują Świąt Bożego Narodzenia.

Gospodarze i zaproszeni goście-Polacy zadbali o smaczny poczęstunek dla wszystkich uczestników tego pięknego mikołajkowo-opłatkowego spotkania Polaków i Ukraińców w Berlinie.

Warto podkreślić, że Ukraiński Kościół Greckokatolicki miał ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Ukraińców od XIX wieku. Kościół Greckokatolicki zachowuje własny ryt liturgiczny, duchowość, tradycję, uznaje prymat papieża, pozostaje w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską.

Mimo ogromnych trudności i wcześniejszych prześladowań cechuje Ukraiński Kościół Grecko-katolicki, który jest jednym z 22 wschodnich Kościołów katolickich, największy na kontynencie wskaźnik praktyk religijnych i powołań kapłańskich.

Wielkie podziękowanie dla organizatorów tej niezwykłej uroczystości JE Księdza Biskupa, Księdza Proboszcza Sergiya i pani Olgi.

Klub Gazety Polskiej Berlin Brandenburg