Tekst alternatywny

BIAŁYSTOK CENTRUM | W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych


W gminie Nowe Piekuty w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w dniu  26 mają br odbyło  się długo oczekiwane  wydarzenie „W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych”. Zgromadziło ok 100 osób i  było jedyną jak dotąd okazją do oddania czci rodzinom żołnierzy  podziemia antykomunistycznego w Polsce. Na spotkaniu byli przedstawiciele Samorządu.

A w pewnym momencie weszła na salę  Grupa Rekonstrukcji Historycznejz B- stoku, podnosząc temperaturę spotkania; wszyscy poczuliśmy jeszcze większą jedność z rodzinami.
Na piątkowe  spotkanie przyjechali z Polski:
– Marek Franczak – syn ppor. Józefa Franczaka „Lalusia”
– Marta Ziembikiewicz – córka Karoliny Młynarczuk z Mężenina,
– Tadeusz Płużański – syn Tadeusza Płużańskiego „Tadeusza Radwana”,
– Krzysztof Marszałek – syn mjr. Ludwika Marszałka „Zbroi”,
– Kazimierz Suszyński – syn sierż. pchor. Leona Suszyńskiego „P – 8” i kpt. Heleny Suszyńskiej „Orlicy”
– Jerzy Rybnik – syn płk. Aleksandra Rybnika „Dziki”

Nasza kilkuosobowa grupa reprezentowała  Klub Gazety Polskiej im. Żołnierzy Niezłomnych z Białegostoku.

Żołnierze Wyklęci i ich rodziny to nie tylko walka w imię najwyższych wartości Bóg Honor Ojczyzna, ale  drugą stroną są przeżycia pozostających przy życiu  rodzin, które przez tyle lat nosiły traumę w sercu,  bo nie mogły o tym nikomu powiedzieć. A często bywało tak że nie mogąc znaleźć grobu swoich  rodziców bestialsko straconych  przez niby sądy, nieśli  przez kilkadziesiąt lat  rozrywający ból w samotności  – w swoich sercach.  Dzisiaj gdy można o tym już mówić, widoczne były emocje,  łzy wzruszenia.

Ich wypowiedzi dyktowane sercem dały możliwość upuszczenia napięcia i emocji. Usłyszeliśmy w bezpośrednich   opowiadaniach bez patetycznego uniesienia o ich cierpieniach i  zmaganiach się z tą traumą w ciągu tylu lat. Chwała Bohaterom i  szacunek dla bólu i cierpienia ich najbliższych.

Młodzież obecna na sali,  trzymająca zdjęcia pomordowanych Żołnierzy  zasługuje na uznanie z uwagi, że chce poznawać historię tych ludzi, którzy oddali życie za Polskę. To prawdziwa lekcja historii.

W sobotę, drugiego dnia  obchodów  – uroczystości  w  Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie  miały  charakter  bardziej oficjalny i poprzedziła je msza święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych i ich rodzin.  Podczas wydarzenia nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej rodziny żołnierzy.

Po części oficjalnej odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego.

KGP Bialystok  im. Żołnierzy Niezłomnych