Tekst alternatywny

BRZOZÓW | Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych


BRZOZÓW | Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marcu 2021 roku w Powiecie Brzozowskim, skromniej niż zwykle, po raz 11 uczciliśmy naszych Bohaterów celebrując obchody święta państwowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Sanktuarium, Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych. Koncelebrze Mszy Św. przewodniczył Rektor Kolegium oo. Jezuitów o. Wiesław FARON, drugim koncelebrantem był ks. mgr Piotr SOBOLAK, wikariusz z Brzozowskiej Bazyliki, który wygłosił natchniętą duchem patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny homilię. Patriotyczną Modlitwę Wiernych odczytał Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie pan Henryk KOZIK, wieloletni główny organizator naszych uroczystości.

W ostatnich latach, dzięki serdecznej uprzejmości OO. Jezuitów na czele z o. Rektorem, po raz kolejny mogliśmy tutaj we wspólnocie modlić się za dusze naszych Niezłomnych Wyklętych Bohaterów oraz zabiegać o pomyślność naszej Ojczyzny przed Cudownym Obrazem Starowiejskiej Pani, naszej Patronki i Opiekunki. Honorowy Patronat naszej uroczystości objęli tradycyjnie Poseł na Sejm RP pan Piotr BABINETZ i Poseł na Sejm RP pan Adam ŚNIEŻEK. Uroczystość planowana jako patriotyczno-religijna z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej (kompania honorowa, poczet sztandarowy, posterunek honorowy żołnierski z bronią, żołnierze do składania wieńców i wiązanek) ze względu na panujące warunki pandemii koronawirusa miała zmieniony i ograniczony charakter.

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem Sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z Brzozowa, który zabezpieczał poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu pan Józef RACHWAŁ, sztandarowy pan Adam ZACHARSKI, asystujący pani Aleksandra PREISNER.

Po zakończeniu uroczystej Mszy Św. nastąpiła druga część obchodów, w której zostały odczytane uroczyste adresy skierowane na ręce Organizatorów od władz państwowych.

Przesłanie od Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych pana dr Andrzej DUDY, skierowane do osób i środowisk honorujących żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz uczestników uroczystości odczytał kpt. Jan JASTRZĘBSKI. Pan Prezydent w swoim liście odniósł się w sposób syntetyczny do spraw związanych z genealogią, ustanowieniem i sensem stricte obchodzonego święta państwowego oraz akcentował wierność i gotowość do poświęceń dla Ojczyzny. Następnie list, skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości, od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera pana dr Jarosława KACZYŃSKIEGO znakomicie odczytał Poseł na Sejm RP pan Piotr BABINETZ. Pan Premier i Prezes PiS w swoim liście podkreślił nie tylko tło historyczne obchodzonego święta i piętno sowietyzacji naszej Ojczyzny ale przede wszystkim ogromną moc duchową i wielką siłę charakteru Prezesa IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (ppłk Łukasz CIEPLIŃSKI, ps. Pług) oraz jego Towarzyszy. List od Wojewody Podkarpackiego pani dr Ewy LENIART, skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości, odczytał kpt. Jan JASTRZĘBSKI.
W swoim liście pani Wojewoda akcentowała miłość do Ojczyzny, zaangażowanie i samotna walkę oraz nieludzkie traktowanie Żołnierzy Niezłomnych przez sowietów oraz wskazywała na pamięć, która musi przetrwać, mieć swoje miejsce w historii i być pielęgnowana przez kolejne pokolenia.

W tej części uroczystości również zostało odczytane przesłanie w formie Apelu Pamięci (z wyłączeniem Ceremoniału Wojskowego) poświęcone upamiętnieniu postaci Żołnierzy Niezłomnych w tym naszych Niezłomnych Kobiet oraz bezimiennych Niezłomnych Bohaterów Ich wspierających (mieszkańców miast, wsi i przysiółków), którzy za nieugiętość w walce, często brawurę, za wytrwałość i wierność przysiędze żołnierskiej, za wielką miłość do Ojczyzny w pełni zasłużyli na nasz wielki szacunek i podziw. Przesłanie odczytał ekspedite Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych / Zastępca Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych pan kpt. inż. Jan JASTRZĘBSKI. Uczestnicy uroczystości wysłuchali tego wzniosłego patriotycznego przesłania poprzez aklamację w postawie stojącej. W przesłaniu nie zabrakło odniesienia do postaci Śp. Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych prof. Lecha KACZYŃSKIEGO, autora inicjatywy ustawodawczej Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ostatnią częścią naszej uroczystości było złożenie symbolicznych biało-czerwonych wiązanek i kwiatów oraz zniczy pamięci pod tablicami upamiętniającymi Ofiary II Wojny Światowej ze Starej Wsi oraz Ignacego BIELAWSKIEGO ps. Mnich, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, zamordowanego przez funkcjonariuszy UB.

Wartę na Posterunku Honorowym Żołnierskim z Bronią, przy Tablicach Pamięci, zaciągnęli żołnierze terytorialnej służby wojskowej: st. szer. Tadeusz ŁUKSA i st. szer. Piotr DŻOŃ z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps „Pług”. Wojskowa Asysta Honorowa wzięła udział w naszej uroczystości dzięki zdecydowanej postawie Dowódcy 3 PBOT pana płk. Dariusza SŁOTY i Dowódcy 35 blp pana ppłk. Grzegorza GRZEGORZEWSKIEGO oraz rzecznika prasowego pana kpt. Witolda SURY.

Delegacje i uczestnicy naszej uroczystości składali biało-czerwone symbole na ręce asystującego szer. Krystiana CZUBSKIEGO z 35 blp z Sanoka w kolejności precedencji ustalonej przez organizatorów. Następujący Uczestnicy i Delegacje oddały hołd Bohaterom Podziemia i Antykomunistycznego Powstania:

* Poseł na Sejm RP pan Piotr BABINETZ;

* w imieniu Posła na Sejm RP pana Adama ŚNIEŻKA dyrektor biura poselskiego pan Andrzej WRONA;

* Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych / Zastępca Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych pan kpt. inż. Jan JASTRZĘBSKI w asyście Kustosza Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie pana mgr Lesława WILKA;

* delegacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie w składzie: Starosta Brzozowski pan Zdzisław SZMYD, Członek Zarządu pan Adam JAJKO, Radny Rady Powiatu pan Janusz DATA;

* Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i Klubu Gazety Polskiej
w Brzozowie pan Henryk KOZIK;

* Delegacja Gminy Jasienica Rosielna w składzie: Wójt pani Urszula BRZUSZEK i Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław PAJĄK;

* Burmistrz Brzozowa pan Szymon STAPIŃSKI;

* delegacja Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie w składzie: I-szy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji p.o. podinsp. Wojciech TWARÓG i Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji asp. szt. Monika DEREŃ;

* delegacja Państwowej Straży Pożarnej w składzie: Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie pan st. bryg mgr. inż. Krzysztof FOLTA, p.o. Komendant Miejski PSP w Krośnie pan st. bryg. mgr inż. Zbigniew NOWAK, Komendant Powiatowy PSP w Sanoku pan bryg. mgr inż. Grzegorz OLENIACZ;

* rodzina Kawalera Krzyża z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości /pośmiertnie/ Ignacego Bielawskiego ps. Mnich w osobach pp. Danuty i Leszka BIELAWSKICH;

* Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie pan lek. Tomasz KONDRACIUK;

* Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie pan mgr Józef KOŁODZIEJ;

* Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie pani mgr Agnieszka ADAMSKA;

* delegacja Cechu Rzemiosł Różnych w Brzozowie;

* delegacja Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Brzozowie;

* Komendant Jednostki Strzeleckiej nr 2222 w Brzozowie pan mł. komp. ZS Jan GIEFERT.

Na zakończenie Organizatorzy podziękowali Duchowieństwu za posługę i za koncelebrę Mszy Św., Pocztowi Sztandarowemu NSZZ „Solidarność” za dzielne trwanie podczas prawie dwugodzinnej uroczystości, wszystkim Uczestnikom za przybycie i wspólne oddanie hołdu naszym Bohaterom, Podkarpackim Terytorialsom za okazane wsparcie i wystawienie Wojskowej Asysty Honorowej, szczególnie niezawodnym Mediom Brzozowskim za ich stałą obecność i wsparcie oraz TVP 3 Rzeszów za obecność oraz technikom nagłośnienia za doskonałą specjalistyczną pomoc i wsparcie.

Organizatorami obchodów uroczystości święta państwowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Ziemi Brzozowskiej byli: Rektor Kolegium oo. Jezuitów w Starej Wsi o. Wiesław FARON, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie pan Henryk KOZIK, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych / Zastępca Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych pan kpt. inż. Jan JASTRZĘBSKI oraz Komendant Jednostki Strzeleckiej nr 2222 w Brzozowie pan mł. komp. ZS Jan GIEFERT.

Cześć Bohaterom Powstania Antykomunistycznego!

Chwała Herosom Antykomunistycznego Podziemia!

Wieczna Pamięć Niezłomnym Obrońcom Polski Niepodległej!

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1566,przeslanie-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych.html

List_J.K._2

Brzozów_LIST_J.K_1

Brzozów_LIST

Klub Gazety Polskiej Brzozów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress