Tekst alternatywny

BRZOZÓW | Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznica Katastrofy nad Smoleńskiem


24 kwietnia br. w Powiecie Brzozowskim, jak co roku, obchodzono, przypadający 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnię ludobójstwa katyńskiego czcimy od kilku już lat razem z rocznicą Katastrofy nad Smoleńskiem a dokładnie 12. Rocznicą tej i 82. Rocznicą tamtej Zbrodni. Uroczystości te ze względu na ich bezprecedensowy charakter zyskały miano Katyńsko-Smoleńskich. Przypomina o tych Narodowych Tragediach miejsce, powstałe w 2010 roku staraniem miejscowych Patriotów, gdzie składany jest hołd zamordowanym Rodakom. Umieszczono tam widome symbole w postaci Krzyża Katyńskiego (Krzyż „Golgota Wschodu”) i Tablicy Smoleńskiej (2011 rok) z kapsułą ziemi z Katynia i Smoleńska. Miejsce to jest nierozerwalnie związane z Perłą Brzozowa, czyli Bazyliką Mniejszą pw. Przemienienia Pańskiego.
Patronat Honorowy tegorocznych Katyńsko-Smoleńskich uroczystości patriotyczno-religijnych objął Wicepremier, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław KACZYŃSKI.

Głównym Organizatorem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznic Katastrofy Smoleńskiej na Ziemi Brzozowskiej jest, od wielu lat, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie Pan Henryk KOZIK. Współorganizatorami są Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych Pan kpt. inż. Jan JASTRZĘBSKI oraz Komendant Jednostki Strzeleckiej nr 2222 w Brzozowie Pan mł. komp. ZS Jan GIEFERT. Wsparcie organizacyjne i techniczne zapewnia Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie na czele z Proboszczem ks. mgr Franciszkiem GOCHEM.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego naszą uroczystość patriotyczno-religijną rozpoczęliśmy przywitaniem Uczestników reprezentujących Parlament RP, duchowieństwo, władze samorządowe, służby mundurowe w tym Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną, Strzelców, Harcerzy i Związkowców, dyrektorów szkół oraz instytucji i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów, inspektorów i kierowników instytucji powiatowych i ich przedstawicieli, samorządowe instytucje kultury Gminy Brzozów, reprezentujących Zakłady Rzemieślnicze oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Parafian, Patriotów i Sympatyków uczestniczących w uroczystości oraz przedstawicieli brzozowskich Mediów. Zaraz zostały wprowadzone Sztandary w tym PSP, OSP, organizacji związkowej, powiatu i szkół w asyście honorowej Pocztów Sztandarowych. Następnie ceremonialnie został wprowadzony Sztandar Wojskowy i Kompania Honorowa 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy stanowiący wojskową asystę honorową oraz odegrano sygnał „Hasło Wojska Polskiego”.

Liturgię w Bazylice rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta przy muzyce Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND”. Celebracji przewodniczył ks. mgr Łukasz STASZEWSKI, który również wygłosił patriotyczną i okolicznościową homilię. W koncelebrze uczestniczył ks. mgr Wojciech PELC działacz opozycji antykomunistycznej i były misjonarz w Paragwaju. Czytania w Liturgii Słowa poprowadzili pani Maria ŁOBAZA i Pan Paweł BARAN a patriotyczną Modlitwę Wiernych odczytał Przewodniczący Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie pan Henryk KOZIK, wieloletni główny organizator tych uroczystości. Wspólnie modliliśmy się za Dusze naszych zgładzonych Rodaków poległych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Innych znanych i nieznanych miejscach kaźni oraz nad Smoleńskiem a także o pomyślność naszej Ojczyzny, o pokój i zaprzestanie agresji prowadzonej przez Federację Rosyjską oraz o wytrwanie w walce i zwycięstwo Ukrainy.

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej, przed błogosławieństwem i rozesłaniem, zostały odczytane uroczyste adresy od patronów, gości honorowych i władz państwowych. Przesłanie od patronującego naszym uroczystościom Wicepremiera, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława KACZYŃSKIEGO skierowane do Organizatorów i Uczestników uroczystości odczytał ekspedite w imieniu Organizatorów kpt. Jastrzębski. Pan Premier w swoim liście odniósł się m.in. do skrytobójczego mordu przez sowietów polskich jeńców wojennych oraz poległych w drodze Katynia 96 Przedstawicieli Rzeczypospolitej z Prezydentem RP na czele. Wyraził również przekonanie, że 10 kwietnia 2010 roku mieliśmy do czynienia z zamachem. Pan Premier wskazał na rozstrzygnięcia Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z Antonim MACIEREWICZEM na czele i przedstawiony przez niego 11 kwietnia br. Raport. Uzmysłowił Zbrodnię Smoleńską i Kłamstwo Smoleńskie odnosząc się do dziejów Kłamstwa Katyńskiego i ostatecznego zwycięstwa prawdy. Na zakończenie podziękował Organizatorom za stanie na straży pamięci o Zbrodni Katyńskiej i Zbrodni Smoleńskiej oraz złożył wszystkim, z okazji Oktawy Wielkanocy, życzenia błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa.
Następnie uroczysty adres od Wojewody Podkarpackiego pani dr Ewy LENIART znakomicie odczytał Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Stanisław ZAJĄC.
Mszę Świętą zakończyło odśpiewanie, przy muzyce Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND”, pieśni hymnicznej „Boże coś Polskę” oraz odprowadzenie Sztandaru Wojskowego i Kompanii Honorowej 5 bsp i Sztandarów Organizacji, Instytucji i Szkół w rejon Krzyża Katyńskiego i Tablicy Smoleńskiej.
Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej nastąpiła druga część obchodów przy Krzyżu Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej i wystawionym Wzmocnionym Posterunku Honorowym, którą rozpoczęliśmy odśpiewaniem Hymnu Państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP „FIRE BAND”. Następnie zostały odczytane nazwiska 96 Przedstawicieli Rzeczypospolitej, poległych nad Smoleńskiem, na czele z Prezydentem RP i Innymi Członkami Delegacji Prezydenckiej oraz Przedstawicielami Parlamentu – Posłami i Senatorami, Przedstawicielami Rodzin Katyńskich i Innych Stowarzyszeń, Przedstawicielami Sił Zbrojnych RP, Osobami Towarzyszącymi, Załogą Polskiego Samolotu Wojskowego Tu-154M nr boczny 101 – Żołnierzami Sił Powietrznych i Cywilnymi Pracownicami Wojska, Funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym został odczytany, przy dźwiękach werbli, Apel Pamięci, oddana Salwa Honorowa
i odegrany sygnał „Hasło Wojska Polskiego”. Dalej niniejsi Uczestnicy i Delegacje,
w kolejności precedencji ustalonej przez organizatorów, oddały hołd zgładzonym Rodakom poległym w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Innych znanych i nieznanych miejscach kaźni oraz nad Smoleńskiem:
– Poseł Ziemi Brzozowskiej na Sejm Rzeczypospolitej Pan Adam ŚNIEŻEK;
– W imieniu Poseł Ziemi Krośnieńskiej na Sejm Rzeczypospolitej Pan Piotra BABINETZA asystent posła Pan Seweryn MYŚLIWIEC;
– W imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy LENIART Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Stanisław ZAJĄC
– Kombatant, Syn Mjr. Antoniego i Szer. Janiny Żubrydów, najmłodszy więzień PRL-u Pan Janusz NIEMIEC;
– delegacja Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w składzie: Prezes Pan Mieczysław LIBER i Zastępca Prezesa Pan Janusz TRYBUS;
– Państwo Danuta i Leszek BIELAWSCY rodzina Ignacego Bielawskiego, pseudonim „Mnich”, członek Oddziału Młodzieżowego Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, uczestnika akcji odbicia więźniów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Brzozowie w Wielki Piątek 30 marca 1945 roku;
– Pani Oktawia PIECUCH synowa śp. Adama Piecucha członka Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego w Brzozowie;
– Starosta Brzozowski Pan Zdzisław SZMYD w asyście Sekretarza Powiatu Pani Ewy TABISZ;
– Wicestarosta Brzozowski Pan Jacek ADAMSKI w asyście Członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego Pana Stanisława SZARKA i Radnego Rady Powiatu Brzozowskiego Pana Ryszarda WESOŁOWSKIEGO;
– Wicestarosta Sanocki Pan Janusz CECUŁA;
– Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Przewodniczący Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie Pan Henryk KOZIK w asyście Członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego Pana Adama JAJKI i Radnego Rady Powiatu Brzozowskiego Pana Janusza DATY;
– Burmistrz Brzozowa Pan Szymon STAPIŃSKI w asyście Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Agnieszki WILK;
– delegacja Gminy JASIENICA ROSIELNA w składzie: Wójt Gminy Pani Urszula BRZUSZEK, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław PAJĄK, Sołtys Orzechówki Pan Adolf KUŚNIERCZYK;
– Przewodniczący Rady Gminy HACZÓW Pan Piotr TASZ;
– Wójt Gminy Domaradz Pan Jan KĘDRA;
– Radny Rady Gminy Haczów Pan Zbigniew SIENIAWSKI;
– Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie Pani podinspektor Joanna KĘDRA;
– W imieniu Dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy Pana ppłk. Marcina ZALEWSKIEGO Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych Pan kpt. Jan JASTRZĘBSKI;
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie Pan starszy brygadier Krzysztof FOLTA;
– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Pan starszy brygadier Zbigniew NOWAK;
– Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pan młodszy brygadier Florian SEMENOWICZ;
– Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzozowie Pan druh Mariusz FIC;
– Komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Brzozowie Pan druh Piotr SOBAŚ;
– Skarbnik Hufca Brzozów Związku Harcerstwa Polskiego Pani harcmistrz Anna MAZUR wraz z Harcerzami;
– delegacja Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie i Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza w składzie: Pielęgniarka Naczelna Pani Zenona RADWAŃSKA, Zastępca Pielęgniarki Naczelnej Pani Beata BARAŃSKA;
– delegacja Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, delegacji przewodniczy dyrektor Pani Agnieszka ADAMSKA w asyście Pani Moniki SOWIŃSKIEJ i Pana Pawła GĄDKA;
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Józef KOŁODZIEJ;
– Powiatowy Inspektor Weterynarii w Brzozowie Pan lek. wet. Robert KILAR
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzozowie Pan Grzegorz WOJTOWICZ;
– Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie Pani Joanna WOJNICKA
– Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Pani Marta ŚMIGIEL;
– Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie Pan Tomasz KACZKOWSKI;
– Dyrektor I-szego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, Przewodnicząca Rady Miasta Brzozowa Pani Dorota KAMIŃSKA;
– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie Pan Tomasz ŻAK;
– Przedstawiciel Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie Pani Katarzyna RYBA;
– Przedstawiciel Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie Pan Andrzej PROKOPOWICZ;
– Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Brzozowie pani Katarzyna ŚNIEŻEK;
– Prezes Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa Pan Grzegorz FILAK;
– Przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2222 z Brzozowa;
– W imieniu Korpusu Oficerskiego Wojsk Lądowych, Dziekan Korpusu, Pan kpt. Jan JASTRZĘBSKI w asyście Kombatanta Pana Janusza Niemca.
Po oddaniu hołdu przez Uczestników Orkiestra Dęta OSP „FIRE BAND” odegrała sygnał “Śpij Kolego”. Na zakończenie naszej uroczystości został zadeklamowany przez kpt. Jastrzębskiego wymowny wiersz „Katyń”. Po czym nastąpiły podziękowania i pozdrowienia dla Uczestników, Organizatorów i Wspierających oraz odprowadzenie Sztandaru Wojskowego i Kompanii Honorowej 5 bsp a następnie Sztandarów Organizacji, Instytucji i Szkół. Po zakończeniu tegorocznych uroczystości Katyńsko-Smoleńskich udaliśmy się na żołnierski poczęstunek.
Specjalne podziękowania za przybycie organizatorzy kierują do Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 2. Kompanię Zmechanizowaną 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla pod dowództwem por. Daniela TYTUŁY i 35. Batalion Lekkiej Piechoty z Sanoka, Również Sztandarów i Pocztów Sztandarowych oraz Posterunku Honorowego, Żołnierzy zanoszących biało-czerwone wiązanki kwiatów i Orkiestry:
– SZTANDARU 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w eskorcie honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: Dowódca Pocztu ppor. Adrian FARBANIEC, Sztandarowy st. kpr. Paweł BĘKACZ, Asystujący st. kpr. Damian SOLARZ;
– SZTANDARU Państwowej Straży Pożarnej z Brzozowa w eskorcie honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: Dowódca Pocztu ogn. Piotr GARBIŃSKI, Sztandarowy mł. asp. Maciej ZIMOŃ, Asystujący mł. ogn. Stanisław SZNAJDER;
– SZTANDARU Ochotniczej Straży Pożarnej z Grabownicy Starzeńskiej
w eskorcie honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: Dowódca Pocztu druh Mateusz SUWAŁA, Sztandarowy druh Piotr WOJNAR, Asystujący druh Mateusz MARUSIA;
– SZTANDARU Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Wsi w eskorcie honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: Dowódca Pocztu druh Krzysztof SZUBA, Sztandarowy druh Mirosław ŻMUDA, Asystujący druh Jarosław WOLANIN;
– SZTANDARU Rady Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Brzozowie w asyście honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: Dowódca Pocztu Pan Jan MASŁYK, Sztandarowy Pan Bogdan MARUSIA, Asystujący Pan Adam ZACHARSKI;
– SZTANDARU Starostwa Powiatowego w Brzozowie w asyście honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: Dowódca Pocztu Pani Joanna BYSTRAŃSKA, Sztandarowy Pan Dariusz ŻMUDA, Asystujący Pani Monika RYMAROWICZ;
– SZTANDARU Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie w asyście honorowej Pocztu Sztandarowego;
– SZTANDARU I-szego Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie w asyście honorowej Pocztu Sztandarowego;
– POSTERUNKU HONOROWEGO 35. Batalionu Lekkiej Piechoty w składzie: Wartownik szer. Bartłomiej BOGDASZEWSKI i Wartownik szer. Dawid SMUGA
– POSTERUNKU HONOROWEGO 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w składzie: Wartownik szer. Krzysztof IWONIUK i Wartownik szer. Dawid LIS;
– ASYSTY niosącej biało-czerwone wiązanki w składzie: st. szer. Wioletta GROŃ, szer. Dominik OCH i st. szer. Iwona SNARSKA.
– Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej „FIRE BAND” w Brzozowie pod batutą kapelmistrza Pana Tadeusza PODULKI.
Osobne podziękowania kierujemy do: Duchowieństwa, Parlamentarzystów, Komendantów Policji, Komendantów Państwowej Straży Pożarnej, Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, Harcerzy, Strzelców, Samorządowców, Związkowców, Władz Wojewódzkich i Samorządowych, Dyrektorów, Kierowników i Przedstawicieli instytucji Powiatu Brzozowskiego i Gminy Brzozów, Przedstawicieli Mediów, Pana Kościelnego przy Bazylice Mniejszej oraz Policji zabezpieczającej ruch przed Bazyliką w czasie uroczystości.
Ponadto Organizatorzy dziękują i pozdrawiają: gen. bryg. Dariusza LEWANDOWSKIEGO, Dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boryty-Spiechowicza; płk. Michała MAŁYSKĘ, Dowódcę 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”; ppłk Marcina ZALEWSKIEGO, Dowódcę 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy; ppłk. Grzegorza GRZEGORZEWSKIEGO, Dowódcę 35. Batalionu Lekkiej Piechoty; mjr. Gerarda WIDZIEWICZA, Zastępcę Dowódcy 35. Batalionu Lekkiej Piechoty; kpt. Witolda SURĘ, Rzecznika Prasowego 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”; por. Przemysława PRZPIÓRĘ z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty; Panią Barbarę BREM-KOWALIK z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy.

„W Katyniu znaleziono wyłącznie prawie wojskowych i to oficerów.
Wymowność tego munduru robi wrażenie, zwłaszcza na Polaku.
Odznaki, guziki, pasy, orły, ordery. Nie są to trupy anonimowe.
Tu leży armia.”
Józef Mackiewicz herbu Bożawola

– Cześć zgładzonym Rodakom poległym dla Rzeczypospolitej!
– Wieczna Pamięć Niezłomnym Obrońcom Polski Niepodległej!
– Chwała Bohaterskim Obrońcom Ukrainy!

KLUB GAZETY POLSKIEJ BRZOZÓW

Brzozów_List J. Kaczyński

Brzozów_List J. Kaczyński_1

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress