Tekst alternatywny

Brzozów | Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu


W sobotę 3 września A.D. 2022 na Podkarpaciu celebrowaliśmy odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu. Pomnik ten jest największym monumentem w Polsce poświęconym bohaterom podziemia antykomunistycznego.

Pomnik tworzą trzy elementy stanowiące całość, z których część główna wykonana w brązie przedstawia postaci Żołnierzy Niezłomnych. Z prawej strony kompozycji dostrzec można sylwetki Mjr. Hieronima DEKUTOWSKIEGO „Zapory”, Por. Wojciecha LISA „Mściciela”, Płk. Aleksandra RUSINA „Rusala”. Po drugiej stronie przedstawiona jest grupa osób, w której rozpoznajemy bohaterów narodowych, m.in. : Rotm. Witolda PILECKIEGO „Witolda”, Mjr. Waleriana TUMANOWICZA „Jagodzińskiego”, Ppor. Janinę PRZYSIĘŻNIAK „Jagę”, Płk. Łukasza CIEPLIŃSKIEGO „Pługa”, Gen. Augusta Emila FIELDORFA „Nila”. Prowadzi ich Por. Leon WANATOWICZ „Boruta”. W centralnym punkcie monumentu, znajduje się ryngraf z MATKĄ BOSKĄ a całość zwieńcza ORZEŁ – symbol PAŃSTWA POLSKIEGO.

Krótkie zdjęcia i biogramy upamiętnionych znalazły się na specjalnych tablicach ustawionych za Pomnikiem. Na planszach umieszczone zostały także nazwiska darczyńców, którzy sfinansowali jego budowę.

Budowa Pomnika rozpoczęła się w 2019 r. Prace zostały sfinansowane przede wszystkim ze składek mieszkańców, sympatyków, sponsorów a autorem projektu i matryc do odlewu figur był artysta Józef OPALA.Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja JEŻA w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na Górkę Cyranowską, gdzie znajduje się Pomnik.

W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości reprezentujących Duchowieństwo, Parlament RP, Rząd RP, Instytut Pamięci Narodowej, Wojsko Polskie oraz służby mundurowe. W gronie zaproszonych gości byli również nasi kombatanci reprezentujący Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego (SRWSWWP) i Wojewódzką Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Podkarpackim (WRKDSDOAOORZPPPWP), a wśród nich Jan KOT z Ustrzyk Dolnych, Henryk KOZIK (Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie), Mieczysław LIBER z Leżajska (prezes SRWSWWP), Adam ŚNIEŻEK (Poseł Ziemi Brzozowskiej), Janusz TRYBUS z Łańcuta. Organy Przedstawicielskie Żołnierzy Zawodowych reprezentował Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych kpt. Jan JASTRZĘBSKI.

Jan Jastrzębski