Tekst alternatywny

DOBRE MIASTO | Serce krwawi – obchody 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Dobrym Mieście


DOBRE MIASTO | Serce krwawi – obchody 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Dobrym Mieście

Członkowie klubów GP Jarosław Kowalski i Szczepan Worobiej organizatorami uroczystości.

Stowarzyszenie Historyczne im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Olsztynie przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście zorganizowało obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą ku czci zamordowanych odprawioną przez ks. Marcina Wrzosa i ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej  na dobromiejskim cmentarzu. Następnie na placu Katarzyny Aleksandryjskiej  otwarto wystawę plenerową „Katyń 1940”.

Słowo wstępne na temat politycznego tła zbrodni z roku 1940 wygłosił wicewojewoda Sławomir Sadowski. Konsul Generalny Węgier Paul Attila Illes przybliżył zebranym losy węgierskiej  rodziny Korompay.

Emánuel  Korompay to autor pierwszego słownika polsko-węgierskiego, lektor Uniwersytetu Warszawskiego, kapitana Wojska Polskiego,  ofiara zbrodni katyńskiej.

Po odbyciu kampanii wrześniowej, w Złoczowie został wzięty do niewoli sowieckiej. 15 listopada 1939 r. trafił do obozu w Starobielsku. Z okresu niewoli do rodziny trafiła jedynie jedna karta pocztowa, wysłana 8 marca 1940 r. We wzruszającej wiadomości do ukochanych żony i córek, Emánuel dopytuje o zdrowie oraz przekazuje informacje, w jaki sposób i komu pozostawił pieniądze dla rodziny. W kwietniu trafił do Charkowa, gdzie wraz z pozostałymi oficerami został zamordowany.

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski w emocjonalnym wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szerszych działań w zakresie  edukacji historycznej dzieci i młodzieży, Przypomniał znaczenie patriotyzmu rozumianego jako wychowanie w prawdzie, podkreślając, iż nigdy nie powinniśmy zapomnieć zbrodni katyńskiej. „Serce krwawi. Przypominamy dziś kolejną rocznicę ludobójczej zbrodni przeprowadzonej przez  siepaczy spod znaku sierpa i młota, którzy wraz z tymi spod znaku hakenkreuza zrujnowali Europę, najbardziej niszcząc nasz kraj, naszą inteligencję, naszych przodków” – podkreślił Kowalski.

Na wystawie, oprócz chronologii wydarzeń, wyszczególnione zostały miejsca, w których Sowieci mordowali Polaków oraz liczba ofiar, Przedstawiono także zapiski ze znalezionego w dołach śmierci notatnika jednego z pomordowanych oficerów, listy pisane przez osadzonych w obozach i ich rodziny oraz fragment z zeznań Dymitra Tokariewa, szefa Zarządu NKWD w Kalininie. Zaprezentowane zostały również biogramy ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wystawę zamyka plansza poświęcona Kłamstwu Katyńskiemu.

Patronat honorowy nad uroczystościami roztoczyli wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski.

Szczepan Worobiej

Klub Gazety Polskiej Dobre Miasto