Tekst alternatywny

ELBLĄG II | Zdrady nie wybaczymy


GDYBYŚ MIAŁ GODNOŚĆ GŁUPCZE !

gdybyś miał godność głupcze broniłbyś Ojczyzny

i gdybyś był Polakiem stałbyś po Jej stronie

i bolszewicki sługus by Jej nie obrażał

bo w Jej imieniu nie serce byś zaciskał lecz dłonie !

i nie po stronie kłamstwa stałbyś dziś w Smoleńsku

odmóżdżony tchórzostwem kupiony przez wrogów

nie do cielca mamony wzdychałbyś obłudnie

lecz byś ufał sumieniu modlitwie i Bogu

gdybyś miał honor głupcze walczyłbyś o Prawdę

przed świętością Ojczyzny klękałbyś w pokorze

bo prawda leży tutaj w Katyniu w Smoleńsku

tylko głupcy Jej szukają u obcych za morzem

Ojczyzna to rzecz święta kto Jej nie pojmuje

niech szuka odpowiedzi w swoim sercu na dnie

a jeśli jej nie znajdzie bo w sercu ma zdradę

ten niech polskiego chleba ze stołu nie kradnie !

nam wspólnym obowiązkiem Honor i Ojczyzna

i Ona jest najwyższym celem naszych racji

tu nie ma pół honoru półprawdy pół dumy

tu nie ma kompromisów w bagnie dyplomacji

gdybyś miał godność głupcze stałbyś po Jej stronie

był gotowy by Ją wspierać i potem i krwią

tylko Ci co zdradzili…ci co są wrogami

oni z Jej losu i męczeństwa bezlitośnie drwią….

Klub Gazety Polskiej Elbląg II