Tekst alternatywny

ESSEN | Rocznica Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej


W roku 2015, pięć lat po Tragedii Smoleńskiej na terenie Ośrodka polonijnego Concordia została uroczyście odsłonięta pierwsza w Europie zachodniej tablica pamiątkowa poświęcona poległym nad Smoleńskiem Polaków z Panem Prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim na czele. W tamte wiosenne dni do Concordii przybyli red. Tomasz Sakiewicz, Ryszard Kapuściński, Andrzej Melak, Paweł Piekarczyk, Anna i Andrzej Kołakowscy, Andrzej Rozpłochowski i wielu przedstawicieli rozsianych po Europie Klubów Gazety Polskiej, jak i innych Środowisk Patriotycznych.

Od tamtego czasu przedstawiciele KGP w Essen nie tylko dbają o to miejsce, ale także regularnie je odwiedzają, składając kwiaty i paląc znicze u podnóża tej tablicy pamiątkowej, która stała się pierwszym elementem Polonijnego Panteonu Patriotycznego, który przez lata powiększał się o nowe upamiętnienia ważnych polskich wydarzeń z naszej historii.

W sobotę dn. 13.04.24 udaliśmy się ponownie do Concordii, by dać wyraz naszej pamięci o tamtych zdarzeniach sprzed 14 lat i by uczcić pamięć o poległych. Po dotarciu do Concordii wzięliśmy udział we Mszy świętej, którą odprawił ksiądz Marian Gerus SChr. Zgodnie z zapowiedzią była to liturgia z udziałem dzieci przygotowujących się do I komunii świętej. Dzieciom towarzyszyła siostra Kinga, która taktownie tłumaczyła maluchom zagadnienia liturgiczne i wskazywała na godne zachowanie się podczas odprawianej Mszy świętej. Wikariusz koloński ks. Marian Gerus powitał naszą delegację i z empatią wspomniał o misji i celach naszej obecności, jak i naszego przybycia do Concordii. W dalszych słowach opowiedział krótko dzieciom i ich rodzicom o czternastej rocznicy Tragedii Smoleńskiej.

Po Mszy świętej przeszliśmy pod Tablicę Smoleńską, gdzie pomodliliśmy się i odśpiewaliśmy Hymn Polski a nasza przewodnicząca Bożena Wisłocka wspomniała o ważności kultywowania pamięci o poległych w Smoleńsku dla naszego postrzegania spraw bieżących.

Klub „Gazety Polskiej” w Essen