Tekst alternatywny

Filadelfia: Żołnierze Wyklęci – centralne uroczystości 1 marca 2020 roku w Filadelfii

Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego wraz ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w Ameryce Okręg 10 przy wsparciu Stowarzyszenia Domu Polskiego w Filadelfii byli organizatorami centralnych uroczystości upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Obchody poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych organizowane są od 2013 roku. Inicjatorem pierwszych obchodów był komendant Okręgu 10 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Antoni Płotka.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęto mszą świętą w polskim kościele pod wezwaniem św. Jana Kantego w Filadelfii, której przewodniczył franciszkanin ojciec Jarosław Zachariasz a koncelebrował ksiądz Konstanty Pruszyński.
W homilii o. Jarosław odnosząc się do ewangelicznego obrazu kuszenia Chrystusa nawiązał do postawy żołnierzy niezłomnych. Powiedział, że są oni przykładem dla współczesnego pokolenia, które bardzo często jest wystawiane na próbę łatwego życia za cenę utraty najwyższych wartości. Żołnierze niezłomni, ponieśli ofiarę – utracili życie, przez długie lata nazywano ich „wrogami ludu” tylko dlatego, że nie poddali się pokusie zdrady swoich ideałów w obliczu nacierającej ze wschodu cywilizacji zła.

Odczytania „Apelu Poległych” dokonał Tadeusz Antoniak Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Filadelfii a zarazem V-ce Komendant Naczelny Zarządu Głównego SWAP, po czym liczna grupa złożyła wieniec pod pomnikiem Hieronima Skierżyńskiego, uczestnika Powstania Styczniowego oraz jednego z pierwszych członków Placówki SWAP w Filadelfii.

Bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się spotkanie w Domu Polskim , część oficjalną uświetnił gość specjalny Marian Dorr-Dorynek, żołnierz oddziału Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, która nie podporządkowała się rozkazowi scalenia z Armią Krajową. Świadek a jednocześnie bohater wspominał losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”.

Podczas uroczystości gościowi honorowemu wręczono ryngraf pomnika Żołnierzy Wyklętych z Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown. Oprócz gościa honorowego, ryngrafami zostali uhonorowani Tadeusz Guzik – Komendant Placówki nr 12 SWAP w Bensalem PA oraz Stefanowi Radkowskiemu – Komendantowi Placówki nr 81 SWAP w Trenton New Jersey.

Należy przypomnieć, iż pomnik jest dziełem Bożeny i Andrzeja Praszczyków a oficjalnego odsłonięcia w 2016 roku dokonał prezydent RP Andrzej Duda. Pomysłodawcą budowy wspomnianego pomnika był Grzegorz Tymiński ze Stowarzyszenia „ Pamięć”. Organizacja budowy pomnika tj. zbiórką i organizacją uroczystości odsłonięcia zajmował się Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego a głównymi sponsorami byli Ava i Adam Bąk, Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa , Windows „Okna” i „Piast” Corporation.
Po części oficjalnej przyszedł czas na wymianę opinii dotyczących historii Żołnierzy Niezłomnych ze świadkiem historii oraz przybyłym na tę uroczystość zastępcą attaché wojskowego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie pułkownikiem Karolem Budniakiem .

Dodatkową atrakcją była możliwość osobistego spotkania z Witoldem Gadowskim oraz Małgorzatą Fechner – Puternicką niezależnymi dziennikarzami. Witold Gadowski poza swoją pracą dziennikarską jest również pisarzem, pomysłodawcą i organizatorem marszu Polonii i Polaków w Oświęcimiu 2019 roku oraz reżyserem najnowszego filmu „Święci z doliny Niniwy”.

Niewątpliwie, uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. W sumie frekwencja opiewała na około 200 osób, a wśród obecnych byli przedstawiciele organizacji weterańskich, członkowie Klubów Gazety Polskiej Nowego Jorku, New Jersey, Bostonu, Connecticut, Filadelfii, New Britan. Osoby czynnie związane z Redutą Dobrego Imienia RP, Stowarzyszeniem Rodzin Radia Maryja w Perth Amboy oraz licznie przybyła lokalna społeczność mieszkająca w Filadelfii i jej okolicach. Głównym sponsorem niedzielnych uroczystości była Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

Klub Gazety Polskiej Filadelfia