Tekst alternatywny

GDAŃSK II | Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Zbigniewa Wiśniewskiego


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi,

współtwórcy Klubu  „Gazety Polskiej” Gdańsk II

ŚP. ZBIGNIEWA WIŚNIEWSKIEGO

Byłego oficera Wojska Polskiego, zasłużonego członka Kombatantów Solidarności Walczącej,

Wielkiego Patrioty, całym sercem oddanego sprawom Polski.

Odpoczywaj w Pokoju.

Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy dla całej rodziny
składa

Tomasz Sakiewicz, red. nacz. „Gazety Polskiej”
Ryszard Kapuściński, prezes Klubów „Gazety Polskiej”,
Paweł Piekarczyk, koordynator zagranicznych Klubów „Gazety Polskiej”,
Koledzy z Klubu „Gazety Polskiej” Gdańsk II
oraz
Członkowie Klubów “Gazety Polskiej”