Tekst alternatywny

GLIWICE |102. rocznica Bitwy pod Dytiatynem


16.09.2022. Kolejna 102 rocznica Bitwy pod Dytiatynem do „ostatniej kropli krwi”. Jednej z 15 najkrwawszych w wojnie 1920 roku z bolszewickim najeźdźcą.

Niewielki oddział wydzielony z 8 Krakowskiej dywizji piechoty WP wszedł, w drugim dniu polsko-ukraińskiej ofensywy, w bój spotkaniowy z trzykrotnie liczniejszą wzmocnioną brygadą doborowej dywizji bolszewickiej, idącej na odsiecz sztabu dywizji rosyjskiej, wziętego do niewoli przez oddział kawalerii ukraińskiej. Marsz bolszewików po całodniowym boju został zatrzymany. Na wzgórzach nad Dytiatynem poległo 150 polskich żołnierzy z dowodzącymi oficerami.

Bój pod Dytiatynem jest pamiątką współdziałania wojskowego polsko-ukraińskiego przeciw moskiewskiemu najeźdźcy.

Gliwicki Klub Gazety Polskiej od 2007 roku uczestniczy w kolejnych obchodach rocznic tej bohaterskiej bitwy, przerwanych przez pandemię, a  w tym roku przez wojnę obronną Ukrainy przed barbarzyńskim agresorem rosyjskim. W kaplicy Golgota Polska zapaliliśmy znicz pod wmurowaną ziemią z grobów żołnierzy polskich pod Dytiatynem.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Jan Święcicki

KLUB GAZETY POLSKIEJ GLIWICE