Tekst alternatywny

GLIWICE | 80 rocznica pierwszej masowej wywózki na Sybir


10.02.1941. Gliwicki Klub Gazety Polskiej uczcił 80 rocznicę pierwszej masowej wywózki na Sybir Polaków z ziem przygranicznych z niemiecką strefą okupacyjną. Objęła ona ponad 140 tys. głównie kobiet i dzieci brutalnie wyrzucanych przez NKWD, w mroźną noc ze swoich mieszkań. Pozwalano w ciągu pół godziny lub godziny zabrać jedynie żywność i najpotrzebniejsze rzeczy na nieznaną drogę, w nieznane miejsce. Szanse na przeżycie i powrót po wojnie do Polski miało ok. 20%.

Delegacja Klubu zapaliła znicze przed tablicą „Nieludzka Ziemia Sybir” w Kaplicy Golgota Polska.

W 142 miesięcznicę tragedii smoleńskiej zapalono znicze pod tablicą „Smoleńsk10 kwietnia 2010″.

Fot. Marek Kordylewicz