Tekst alternatywny

GLIWICE | Marta Święcicka, przewodnicząca Klubu „GP” z Gliwic, koordynator śląskich klubów „GP”, została wyróżniona Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego


GLIWICE |

Marta Święcicka, przewodnicząca Klubu „Gazety Polskiej” z Gliwic, koordynator śląskich klubów „GP”, została wyróżniona Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego jako wyraz wdzięczności za cenny wkład w 30-letnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego.

Serdecznie gratulujemy!