Tekst alternatywny

GLIWICE | Murem za polskim mundurem


6.12.2021. „Murem za polskim mundurem” Za tym hasłem jest też Gliwicki Klub Gazety Polskiej wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami Strzelcami Rzeczypospolitej  i Stowarzyszeniem Patriotycznym im. gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Razem przekazaliśmy kartki z życzeniami (ok.50 kartek) i paczki świąteczne dla żołnierzy broniących  granicy. Zawiezie je Ksiądz, kapelan Jednostki Wojskowej w Lublińcu. Zwiedziliśmy „Izbę Pamięci”  jednostki komandosów i stacjonujących wcześniej w tym miejscu piechurów ( 74 Górnośląski Pułk Piechoty), broniących się bohatersko przed agresją niemiecką we wrześniu 1939 roku. Miejsce historyczne zadbane wzorowo.

J. Ś., foto Klubowicze

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” GLIWICE