Tekst alternatywny

GLIWICE | Rocznica śmierci gen. Fieldorfa NILA


24.02.2021. Spotkanie Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej w 68 rocznicę zamordowania przez komunistów radziecko-polskich bohatera narodowego gen. Augusta Emila Fieldorfa „NILA”, 24 lutego 1953 roku. Wybitny bojownik niepodległości, żołnierz I Brygady Legionów, uczestnik wojny z bolszewikami i kampanii wrześniowej, oficer Armii Polskiej we Francji, emisariusz zrzucony do okupowanego kraju, szef „Kedywu” Komendy Głównej AK, zastępca dowódcy Armii Krajowej, Naczelny Komendant organizacji NIE został po sfingowanym procesie powieszony, a jego ciało ukryte – dowód nienawistnej cywilizacji antypolskiej.
17.09.2009, w 70 rocznicę zdradzieckiej agresji sowieckiej na Polskę, Gliwicki Klub Gazety Polskiej zorganizował uroczyste odsłonięcie na ścianie wieży kościoła Św. Barbary, tablicy pamięci gen. Augusta Fieldorfa „NILA”, wykonanej przez honorowego członka Klubu, prof. Franciszka Maurera, w 92 roku życia. W czasie remontu fasady kościoła tablica została przeniesiona przez ówczesnego proboszcza do kaplicy Golgota Polska.
Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia tablicy – z wieniec od Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, w środku siedzi prof. Franciszek Maurer.

Klub Gazety Polskiej Gliwice

Albicla.com/GLIWICKIKLUBGAZETYPOLSKIEJ

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress