Tekst alternatywny

GLIWICE | Spotkanie Gliwickiego Klubu


Na spotkaniu Gliwickiego Klubu „Gazety Polskiej” kol. Maria Ożga przekazała informację o wejściu w życie Ustawy z dnia7 lipca 2023 roku o świadczeniach wspierających dla osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023, poz. 1423).

Świadczenie to jest niezależne od innych przychodów osób niepełnosprawnych, a na celu ustawy jest w pierwszej kolejności pomoc tym osobom, które w codziennych czynnościach, lub w życiu społecznym, wymagają wsparcia opiekunów albo specjalnego oprzyrządowania. Klubowicze przyjęli informację z wyrazami uznania dla poprzedniej władzy.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” GLIWICE