Tekst alternatywny

Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!”

Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!”
Koncerty o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci
Transmisję na żywo z koncertu będzie można obejrzeć na stronie www.klubygp.pl, albo na profilu FB.

Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!”