Tekst alternatywny

KIELCE-CENTRUM | #Murem Za Polskim Mundurem


Klub „Gazety Polskiej Kielce-Centrum” oddał hold zamordowanemu  żołnierzowi Wojska Polskiego w Kielcach na Placu Artystów oraz wziął udział w marszu milczenia pod Katedrę kielecką.