Tekst alternatywny

KIELCE-CENTRUM | Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich


Klub Gazety Polskiej Kielce-Centrum, na zorganizowanym spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, które odbyło się w dniu 23 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych ,gościł rodzinę oficerów zamordowanych w Katyniu.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” KIELCE-CENTRUM