Tekst alternatywny

KNURÓW | Reaktywacja Klubu „GP”, przewodniczącą została Jolanta Leśniowska


KNURÓW – reaktywacja Klubu „Gazety Polskiej”, przewodniczącą została Jolanta Leśniowska, tel. 509 300 592, e-mail klubgp.knurow@gmail.com

Knurów reaktywacja