Tekst alternatywny

Koncert Bartłomieja Kurowskiego – „Drogi do niepodległości” dla członków klubów GP.

Koncert Bartłomieja Kurowskiego – „Drogi do niepodległości” dla członków klubów GP.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.