Tekst alternatywny

Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!”


Zapraszamy na kontynuacje cyklu koncertów o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci dotyczy organizacji spotkań z polskimi społecznościami podczas, których odbywać się będą koncerty w wykonaniu Pawła Piekarczyka i innych Bardów.

Tematyka koncertów będzie obejmować historię Polski jak i bieżące sprawy szczególnie mocno angażujące Polaków w bieżącym okresie.
Głównymi tematami koncertów będą:
* niemieckie zbrodnie popełnione podczas II Wojny Światowej i postawy Polaków podczas Wojny;
* wojna na Ukrainie oraz polskie postawy wobec rosyjskiego imperializmu w ostatnich latach;
* postacie wielkich Polaków, np. Stanisławy Leszczyńskiej – położnej z Auschwitz, bp. Antoniego
Baraniaka, Rodziny Ulmów, Heleny Marusarzówny i innych;
* tematy historyczne, między innymi Żołnierze Wyklęci, Odzyskanie Niepodległości, „Solidarność”,
Katastrofa nad Smoleńskiem;
* wspomnienie bieżąco obchodzonych rocznic patriotycznych;

W zależności od okoliczności, takich jak właściwy czas lub miejsce, treść spotkań będzie nawiązywać do obchodów rocznic wydarzeń historycznych lub do osób i wydarzeń, których dotyczą lokalne polskie miejsca pamięci. To bardzo ważny aspekt bycia ambasadorem polskości. Takie przedsięwzięcia służą nie tylko podtrzymaniu i promocji tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających za granicą, ale co w obecnej sytuacji jest szczególne ważne, będzie wspomagać powrót do aktywności po epidemii COVID.

Możliwe jest również odbycie spotkań i dyskusji po angielsku i wykonanie koncertu po polsku z wyświetlaniem ilustracyjnych filmików do piosenek wraz z napisami po angielsku. Przewidziana jest również internetowa transmisja spotkań.

Transmisję na żywo z koncertów będzie można obejrzeć na stronie www.klubygazetypolskiej.pl oraz na profilu na Facebook-u.

☑ https://www.facebook.com/kluby.gazetypolskiej/
☑ http://www.klubygp.pl/

Terminy spotkań i koncertów na bieżąco będą zamieszczane na stronie www.klubygazetypolskiej.pl
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”.


znaki_strona_www

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa Projektu: Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!”
Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł | Całkowity koszt realizacji projektu: 158 000,00 zł
Nazwa działania: „Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!”
„Kontynuacja cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!” dotyczy organizacji spotkań z polskimi społecznościami podczas, których odbywać się będą koncerty w wykonaniu bardów. Przewidziana jest również internetowa transmisja spotkań. To bardzo ważny aspekt bycia ambasadorem polskości. Takie przedsięwzięcia służą nie tylko podtrzymaniu i promocji tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających za granicą, ale co w obecnej sytuacji jest szczególne ważne, będzie wspomagać powrót do aktywności po epidemii COVID. Efektem koncertów jest również wzmocnienie i podtrzymanie integracji Polaków w Europie. Są oni istotnymi ambasadorami interesów Polskich przedstawianych władzom Europy oraz propagatorami polskiej kultury w Europie. Działanie jakim jest szeroka promocja pozwoli na przekazywanie treści mającej znaczenie wizerunkowe dla Polski w kraju i na świecie, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz zapobieganie dezinformacji w tym obszarze. Poprzez szeroką promocję osoby, które nie będą mogły
osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, będą miały okazję obejrzeć wybrane koncerty.
Wydarzenia łączy w sobie kilka aspektów:
1) wzmacnianie polskiej tożsamości oraz utwierdzanie polskiej kultury i historii tak wśród Polonii jak i w szerokim odbiorze w Europie
2) w szczególności treść koncertów przypomni o niemieckich zbrodniach podczas II Wojny Światowej, co będzie współgrać z działaniami polskiej dyplomacji w obszarze starań o wypłacenie przez Niemcy reparacji wojennych;
3) integracja środowisk polonijnych oraz debata nad przyszłą działalnością polonijną i współpracą polsko-europejską
4) propagowanie polskiego dziedzictwa w Europie oraz możliwość współpracy z Polską.


 

2023 PP Koncerty - Belka