Tekst alternatywny

Laudacja – prof. Sławomir Cenckiewicz – Człowiek Roku Klubów Gazety Polskiej

Laudacja

Szanowni Państwo,

Coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej to najważniejsza ze wszystkich nagród przyznawanych przez nasze środowisko osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski i dla Strefy Wolnego Słowa.

To nagroda przyznawana przez członków ponad 370 klubów; czytelników i sympatyków Strefy Wolnego Słowa, którzy budując społeczeństwo obywatelskie, swą codzienną pracą udowadniają, że Polska jest dla nich najważniejsza. Nagrodą wyróżniamy tych, którzy naszym zdaniem, w sposób szczególny służą Rzeczpospolitej.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie.

Mam ogromny zaszczyt powiadomić, że decyzją członków Klubów Gazety Polskiej laureatem nagrody przyznawanej przez nasze środowisko został prof. Sławomir Cenckiewicz.

Szanowny Panie Profesorze, Drodzy Państwo.

Prof. Sławomir Cenckiewicz jest jednym z najwybitniejszych historyków badających najnowszą historię Polski. Pomimo ciągłych ataków ze strony mainstreamowych mediów, pomimo represji i szykan jakich doznaje od ludzi których haniebną przeszłość ujawnia,   trzyma się zasad głoszonych przez swojego przyjaciela, śp. prof. Pawła Wieczorkiewicza, który mówił: „obowiązkiem historyka jest dążenie do prawdy i głoszenie prawdy”.

Prof. Cenckiewicz również wyznaje tę zasadę, dodając przy tym: „Przysięgałem bronić prawdy i nią kierować się w pracy naukowej”.

Opisując w swoich książkach prawdę o najnowszych dziejach Polski nie chce tej wiedzy zostawić dla siebie. Uważa, że winny jest to tym, których zdradzono, wymazano z historii; winny jest bohaterom Grudnia ’70 zamordowanym przez bandytów w polskich mundurach, winny jest działaczom Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, milionom członków „Solidarności” – owym tysiącom bohaterów zdradzonych i zostawionych samym sobie. Jak napisał w książce poświęconej śp. Annie Walentynowicz pt. „Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)”:

„Niezwykle trudno, a czasem ryzykownie podjąć próbę opisania najnowszych kart polskich dziejów. Uwaga ta dotyczy głównie ostatnich dwóch dekad Polski Ludowej, a zwłaszcza historii polskiego ruchu antykomunistycznego. Kilkanaście lat temu mój Nauczyciel i Mistrz – Roman Wapiński, wiedziony naukową i społeczną intuicją, proroczo zapowiadał poważny konflikt pomiędzy świadkami historii a historykami, którzy odważą się prowadzić studia nad Sierpniem ’80 i „Solidarnością”. Wiemy, że ta przestroga spełnia się na naszych oczach szczególnie w ostatnich latach…”

Książki Sławomira Cenckiewicza cieszą się entuzjastycznym przyjęciem czytelników. Na spotkania autorskie przybywa po kilkaset osób spragnionych prawdy o najnowszej historii Polski, chcących znać prawdę o ludziach, którzy Polskę i idee „Solidarności” zdradzili; przychodzą ludzie, którzy ufając autorowi, chcą porozmawiać o podstawowych wartościach, jak: prawda, uczciwość, patriotyzm.

Szanowny Panie Profesorze:

Naszą nagrodę proszę odczytywać jako uhonorowanie ciężkiej pracy, dowód uznania i wdzięczności za Pana wiedzę, odwagę i poświęcenie w opisywaniu najnowszej historii Polski. Za służbę Polsce.

Za to wszystko z całego serca dziękujemy.