Tekst alternatywny

LIST | Kluby „Gazety Polskiej” zwróciły się z apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Kraków, 9 lipca 2024 r.

Szanowny Panie Prezydencie!

Polacy dwukrotnie wybierając Pana na najwyższy urząd w państwie, powierzyli Panu jako Głowie Państwa stanie na straży Konstytucji. Zarówno Konstytucja jak i umowy międzynarodowe zobowiązują Polskę do przestrzegania praw człowieka. Polacy walcząc o wolność i niepodległość w czasach komunizmu, wielokrotnie domagali się respektowania praw człowieka i była to broń niewygodna dla komunistycznej władzy. Odegraliśmy historyczną rolę, znacząco poszerzając obszar, na którym elementarne prawa człowieka są przestrzegane. Dobrze zapisała się w  naszej historii Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka w 1988 r. w krakowskich Mistrzejowicach. Na odrodzoną po 1989 r. Polskę wielu nas patrzyło krytycznie, ale jej niewątpliwym osiągnięciem było poszerzenie zakresu wolności osobistej, słowa czy zgromadzeń oraz rezygnacja ze stosowania bezprawnej przemocy przez władzę.

Szanowny Panie Prezydencie!

Z ogromnym zaniepokojeniem przyjęliśmy listy z więzienia na temat tortur, którym poddane zostały dwie kobiety – polskie urzędniczki oraz ksiądz Michał Olszewski. Pozbawianie jedzenia, snu, możliwości korzystania z toalety, poniżające zachęty do załatwiania się do butelki czy wymiotowania „pod siebie”, zmuszanie kobiet do rozbierania się i oddawania moczu czy brania prysznica w obecności
strażników – mężczyzn, dręczenie światłem i hałasem, pozbawianie możliwości obrony oraz utrudnianie praktyk religijnych – to praktyki mrożące krew w żyłach w państwie prawa.

Szanowny Panie Prezydencie!

Polacy są dziś mocno podzieleni, ale jesteśmy pewni, że sprzeciw wobec takich praktyk łączy zdecydowaną większość z nas ponad podziałami. Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta, w  nawiązaniu do wspomnianych chlubnych tradycji, z gorącym apelem o pilne zorganizowanie Konferencji Praw Człowieka, podczas której zaproszeni na nią przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych środowisk wypracują konsensus, do którego przestrzegania zobowiążą się wszystkie strony politycznych sporów. Bo chyba wszyscy zgadzamy się, że chcemy Polski bez tortur.

 Ryszard Kapuściński
Prezes Klubów „Gazety Polskiej”

LIST AD