Tekst alternatywny

MELBOURNE (Australia) | Spotkanie i specjalny przekaz od redaktora Tomasza Sakiewicza


W dniu 5 marca 2023 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough  odbyły się uroczystości związane z Mszą za Ojczyznę i spotkanie w parafialnej bibliotece, na którym to odtworzyliśmy specjalny przekaz od redaktora T. Sakiewicza dla Polonii melbourneńskiej.

Odczytane zostało prorocze przepowiednie Świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego wypowiedziane w wywiadzie z prof. A Nowakiem z roku 1995, do książki „Filary niepodległości”, odnośnie obecnej sytuacji Polski.

W trakcie dyskusji wspomniano w kontekście R. Sikorskiego i jego dwuznacznej postawy w stosunku do Rosji, o poległym polskim Bohaterze Lechu Zondku, który wspierany przez naszą polonijna Społeczność wyjechał do Afganistanu bodajże w roku 1984 z Melbourne i niestety tam poległ. Ryszard Hodowany jeden z uczestników spotkania wspominał go jako, jedna z osób wówczas wspierająca L. Zondka. Jak wiemy L. Zondek pochodził z Elbląga, był jedynakiem i wówczas miał tylko mamę. Wiemy, że nazwano jedną z ulic w Elblągu jego imieniem. Zaapelował o podjęcie starań o sprowadzenie jego szczątków z Afganistanu do Polski, co też będziemy podejmować starania w tej sprawie.

Wyświetlony został następnie pojedynek gigantów redaktorskich T. Sakiewicza z R. Ziemkiewiczem i odbył się ciąg dalszy debaty na tematy związane z zagrożeniami dla Polski jak również wyłaniającymi się nowymi możliwościami w związku z nową geopolityczną sytuacją. Wyszczególniono trzy główne zagrożenia

1) Wojna za wschodnią granicą Polski
2) Hybrydowa wojna prowadzona przez Niemcy za pomocą instytucji Unijnych przeciwko Polsce i
3) najgroźniejsze to jest tzw. trzecia kolumna w postaci opozycji totalnej z Tuskiem na czele.

Chociaż były również głosy krytyki wobec obecnego Premiera za jego uległość wobec Komisji Europejskiej. W czasie Mszy w ramach modlitwy wiernych odczytane zostały zawołania przez prezesa Klubu Gazety polskiej w Melbourne, które załączamy.


Modlitwa wiernych w czasie Mszy za Ojczyznę 05/03/23

Módlmy się za Kościół Św. a w szczególności za jego duszpasterzy, oby zawsze kierowali się tylko i wyłącznie nauczaniem Chrystusa i tradycją i nie ulegali trendom współczesnego Świata.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

W dniach Narodowej pamięci o Żołnierzach wyklętych. Módlmy się za dusze tych wszystkich, którzy będąc wiernym raz złożonej przysiędze na Boga Honor i Ojczyznę, wbrew wszelkim przeciwnościom, niejednokrotnie osamotnieni i zdradzeni, oddali swoje młode życie na Ołtarzu Ojczyzny. Obyś Panie Boże łaskawie raczył przyjąć ich do swojego Królestwa.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za naszą młodzież, oby odrzuciła pokusy neomarksistowskiej ideologi i powróciła na drogę poszukiwania prawdy opartej na dekalogu i wierze Ojców naszych.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za nasz Naród, w szczególności w roku wyborczym, oby dobry Bóg, dalej darzył go tą zbiorową mądrością, która pozwoliła mu przejść przez piekło XX wieku, zachowując własną tożsamość i wierność Bogu i Ojczyźnie.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

Módlmy się oby mass media na całym Świecie, przestały być środkami zniewolenia umysłów i ogłupiania ludzi. O Panie otwórz oczy i uszy Narodowi i przywróci im siłę w sercach, które zjadaczy chleba w aniołów przerobi.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za sąsiadów Polski, oby nigdy więcej uprzedzenia narodowościowe, wyznaniowe, czy jakiekolwiek inne nie stanowiły dla nich nowych zbrodniczych idei.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

Przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła, prośmy Dobrego Boga o siłę dla narodu Ukraińskiego w obliczu zbrodniczej agresji rosyjskiej, oby mogli obronić wolność i integralność swojej Ojczyzny.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

Módlmy się w intencjach, które przynieśliśmy na dzisiejszą Eucharystkę, abyśmy wykorzystali wielkopostne dni łaski na uwolnienie się od rzeczy próżnych i stawali się w codziennym życiu siewcami pokoju, czerpiąc go z sakramentu pojednania.
Ciebie o to prosimy – wysłuchaj nas Panie

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” W MELBOURNE