Tekst alternatywny

Mosina – Puszczykowo – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Bogusław Kapczyński

Mosina – Puszczykowo – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Bogusław Kapczyński, tel.: 602 695 830, e-mail: gpmosina@wp.pl (bez zmian). Panu Ryszardowi Matuszczakowi dziękuję za dotychczasową współpracę.