Tekst alternatywny

HAMBURG (Niemcy) | połączenie Klubów „GP” przewodniczącym został: Dariusz Miko

HAMBURG (Niemcy) | połączenie Klubów „GP” przewodniczącym został: Dariusz Miko, tel. (0049) 1712660570, kgp.hamburg@gmail.com.

Panu  Mariuszowi Bartkiewiczowi oraz Lechowi Wasilewskiemu dziękujemy za dotychczasową współpracę.