Tekst alternatywny

Nowy Sącz im. Jana Olszewskiego | Klub czynnie uczestniczy w kampanii do PE


Nasz klub włączył się w kampanię wyborczą Europosła Dominika Tarczyńskiego, który w perfekcyjny sposób walczy o Polskie interesy i broni Polski w Brukseli. Wywieźliśmy sporo jego banerów, plakatów  i mnóstwo ulotek, oraz zachęcaliśmy do udziału w najbliższych wyborach do Europarlamentu.

 Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu im. Jana Olszewskiego