Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego | Obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości


Nowy Sącz uroczyście świętował 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada klubowicze Gazety Polskiej w Nowym Sączu oraz bardzo licznie zgromadzeni sądeczanie jak co roku spotkali się na Mszy Świętej w kościele kolejowym, następnie udaliśmy się na Planty pod Dąb Wolności na wspólne „Patriotyczne Śpiewanie”, po czym we wspólnym pochodzie na czele którego szło wojsko, przemaszerowaliśmy pod pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie złożyliśmy kwiaty.

Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz „Strzelcy” ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Umundurowanych Strzelców było ponad 200. W uroczystościach wzięli udział również harcerze, którzy nieśli kilkudziesięciometrową biało-czerowną flagę Polski, liczni uczniowie sądeckich szkół ze sztandarami, dzieci z przedszkoli, przedstawiciele Urzędu Miasta w jej władzami na czele, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, służby mundurowe, przedstawiciele reprezentujący różne organizacje, stowarzyszenia, oraz kluby sportowe.

Celebrowanie Święta Odzyskania Niepodległości tak ważnego dla nas wszystkich było wydarzeniem które połączyło kilka tysięcy sądeczan w każdym wieku, dumnych z bycia Polakami.

Nowy Sącz oraz spora część małopolski pod zaborami znalazła się dużo wcześniej. Dla nas utrata niepodległości trwała aż 146 lat, stąd większa radość ze zrzucenia kajdan niewoli.

Zdjęcia i tekst: Robert Bestyński

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ im. Jana Olszewskiego