Tekst alternatywny

Nowy Sącz im. ks. Władysława Gurgacza SJ | 137. rocznica powstania Sokolstwa polskiego na Sądecczyźnie


25-05-2024 r. Nowy Sącz, wzięliśmy udział w uroczystościach 137. rocznicy powstania Sokolstwa polskiego na Sądecczyźnie. Bardzo podziwiamy działalność druha Kamila Olesińskiego Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Sądecczyzna”, który od niedawna stara się o odzyskanie dawnej świetności, utworzonego w 1887 r., Gniazda w Nowym Sączu.

Znamy dobrze Jego sukcesy w Grupie Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria” i zaangażowanie z jakim od wielu lat rozpowszechniał wiedzę o patronie naszego Klubu ks. Władysławie Gurgaczu SJ – kapelanie oddziału „Żandarmeria”, wchodzącego w skład Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, która działała do 1949 r. na terenie Beskidu Sądeckiego (dzieje.pl).

W uroczystości wziął udział pierwszy przewodniczący pierwszego, powstałego w 2008 r., Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu, a obecnie poseł na Sejm RP Patryk Wicher PiS: wielki przyjaciel Sokolnictwa i orędownik wskrzeszenia Jego działalności w naszym mieście.

Obecni byli przedstawiciele Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z Zakopanego, Tarnowa i przede wszystkim Rymanowa. To właśnie liczna grupa młodzieży z, działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na Podkarpaciu, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uświetniła uroczystość w Nowym Sączu poprzez występy artystyczne i pokaz musztry.

Bardzo ciekawy był wykład druha Kamila Olesińskiego na temat historii TG „Sokół” w Nowym Sączu, który odbył się w sali im. Romana Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” (mcksokol.pl).

Następnie druh Prezes Kazimierz Cetnarski z Rymanowa opowiedział jak ważna jest praca z młodzieżą szkolną i dlaczego liczni młodzi Rymanowianie działają w PTG „Sokół” (sokolrymanow.pl )

Inne formy dotarcia do młodzieży przedstawił druh Adam Zaleski Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazda w Zakopanem, które bardzo stawia na doskonalenie młodych w strzelaniu i pierwszej pomocy ale także organizuje ich czas wolny prowadząc liczne sekcje: pływacką, krótkofalarską, skateboard’ową, biegową, paralotniarską, ping-ponga, … ( https://sokol.zakopane.pl/ ).

Na zakończenie słowa pozdrowienia i pamiątkowy dyplom przekazał druh z Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”, które obejmuje swym działaniem Tarnów, Dąbrowę Tarnowską i Grybów ( https://sokol-swiat-pracy.pl/ ).

Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na wspaniały poczęstunek i oczywiście na urodzinowy tort.

Można śmiało powiedzieć, że to od Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” wszystko się zaczęło: to z Nich wyłoniło się polskie harcerstwo i to Sokolnicy byli trzonem tzw. Legionu Wschodniego a później Błękitnej Armii i Polskiej Organizacji Wojskowej. Polska wiele Im zawdzięcza. Żeby spróbować zrozumieć ten fenomen oto, odczytana w czasie uroczystości, skrócona wersja 10 przykazań sokolich (pełna wersja na sokol-swiat-pracy.pl):

1. Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Polskę jedną i nierozdzielną,
2. Nie pozwolisz brać nadaremno imienia Ojczyzny swojej na pokrycie wstecznictwa, służalstwa i despotyzmu,
3. Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach narodowych, święcić je będziesz w gnieździe twoim i drugich do święcenia pobudzać będziesz
4. Czcij i kochaj Ojczyznę twoją, abyś sam na miłość i cześć zasłużył,
5. Nie zabijaj ducha narodu twego,
6. Nie kochaj obcej mowy, nie przedkładaj jej nad polską,
7. Nie okradaj narodu twego z chwały i marzenia,
8. Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczystych,
9. Nie pożądaj łaski wrogów twojej ojczyzny,
10. Ani godności, ani orderów, ani tytułów, które twych wrogów są.

Bardzo dziękujemy druhowi Kamilowi za zaproszenie a wszystkim sokolim druhnom i druhom życzymy wszelkiej pomyślności.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ IM. KS. Władysława Gurgacza SJ