Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. W. Gurgacza SJ | Konfederacja Barska – dlaczego od 300 lat walczymy o to samo?


20-05-2023 r. Nowy Sącz. Zorganizowaliśmy spotkanie z prof. Wojciechem Kudybą: poetą, pisarzem, wybitnym polonistą, wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nowosądeczaninem, … (wikipedia.org).

Spotkanie było promocją Jego książki „Pułascy” i w związku z tym roboczo nadaliśmy mu tytuł: „Konfederacja Barska – dlaczego od 300 lat walczymy o to samo?”. W Konfederacji Barskiej udział wzięło ok. 100 tys. polskich patriotów, co w stosunku do liczby wszystkich mieszkańców ówczesnej Rzeczypospolitej stanowi o fakcie, że było to najliczniejsze polskie powstanie narodowe. Ze względu na swój charakter religijny zostało w czasach PRL niemal całkowicie przemilczane i zastąpione Powstaniem Kościuszkowskim, które choć trwało krótko, ale lepiej pasowało do propagandy komunistycznej przez próbę uwłaszczenia chłopów. Warto było nawet wystawić Panoramę Racławicką aby tylko „zasłonić” Konfederację Barską.

Usłyszeliśmy również o tym, dlaczego pierwowzorem Kmicica w „Potopie” był Kazimierz Pułaski i kiedy była prawdziwa obrona Jasnej Góry. Dużo dowiedzieliśmy się o carskich metodach „rozgrywania” Polaków, które w zasadzie nie uległy zmianie aż do naszych czasów. Ciekawy był również wątek, jak podziały wśród Polaków wykorzystywały Prusy i jaką pomoc obiecywała sojusznicza Francja (dokładnie taką, jak dzisiaj walczącej Ukrainie).

Jako Klub GP zobowiązaliśmy się do głoszenia prawdy o Konfederacji Barskiej.

KLUB GAZETY POLSKIEJ NOWY SĄCZ IM. KS. Władysława Gurgacza SJ