Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. W. Gurgacza SJ | Wykład o Stanisławie Pióro – dowódcy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców


14-03-2023 wzięliśmy udział w wykładzie na temat Stanisława Pióro pseudonim „Wiarus”, „Emir”, „Mohort” i „Podhalanin” dowódcy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, której kapelanem był patron naszego Klubu ks. Władysław Gurgacz SJ.

Wykład poprowadził Wiesław Piprek, którego teściowa była siostrą Stanisława Pióry. Dzięki temu poznaliśmy liczne rodzinne zdjęcia i dokumenty. Szczególnie wzruszający był opis śmierci Stanisława Pióry i ludzi z Jego oddziału, którzy próbowali przedostać się do Austrii, ale na terenie dzisiejszej Słowacji padli ofiarą prowokacji polskiego UB i czechosłowackiego StB. Zabitych partyzantów pochowano na Słowacji w nieoznaczonym grobie. Ponieważ podczas grzebania z kieszeni Stanisława Pióro wypadł różaniec, grabarz myślał, że to są księża lub zakonnicy z pobliskiego obozu internowania czechosłowackich zakonników.

Aż do 1997 r., kiedy rodzinie udało się odnaleźć grób, dbali o niego Słowacy. Po odnalezieniu grobu, rodzina dokonała ekshumacji i identyfikacji, a następnie sprowadziła kości zabitych partyzantów do Polski i pochowała je na cmentarzu parafialnym w Nawojowej pod Nowym Sączem.

To było niezwykle interesujące i wzruszające spotkanie. Gościem specjalnym był pan Marcin Wójcikiewicz – żołnierz Straży Granicznej z Nowego Sącza, który niedawno brał udział w obronie naszej wschodniej granicy z Białorusią a w cywilu jest modelarzem, aktualnie pracującym nad makietą nieistniejącego od 1944 r. dworca w nieodległym Jaśle (dla przypomnienia: najbardziej zniszczonego przez Niemców miasta w Polsce – z 1200 budynków ocalały tylko 3).

Było to już 64. spotkanie patriotyczne zorganizowane przez Leszka Zakrzewskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Nowym Sączu – bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne.

KLUB GAZETY POLSKIEJ NOWY SĄCZ IM. KS. Władysława Gurgacza SJ