Tekst alternatywny

OLSZTYN | Pielgrzymka do Głotowa – Droga Krzyżowa


Klub Gazety Polskiej OLSZTYN miał zaszczyt uczestnictwa w VIII Pielgrzymce Warmińsko-Mazurskiej „Solidarności” do Głotowa.

W dniu 18 maja 2024 roku o godz. 11.00 wprowadzono do Sanktuarium Najświętszego  Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie, relikwie błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Bezpośrednio po mszy, o godz. 12.00 odprawiono modlitwę pod Krzyżem Solidarności, w pobliżu Sanktuarium, zaś chwilę po modlitwie, wyruszyła wspólna Droga Krzyżowa.

Należy pamiętać szczególnie, iż dzień 18 maja 2024 roku jest 104 rocznicą urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

Każdy, kto przeszedł tu Drogą Krzyżową, dobrze wie, jak niezwykle duchowe jest to miejsce. Kalwaria Warmińska 18 maja 1894 roku została konsekrowana przez biskupa warmińskiego Andreasa Thiela. Rok później papież Leon XIII wydał przywilej odpustu dla tych, którzy odprawią w Głotowie Drogę Krzyżową, w ciągu siedmiu dni przystąpią do Komunii Świętej, odmówią wyznanie wiary (Credo) i pomodlą się w intencji Ojca Świętego.

W tym miejscu pragnę bardzo podziękować Zarządowi Regionu Warmińsko-Mazurskiej „Solidarności” za zaproszenie.

Piotr Bieranowski