Tekst alternatywny

OŚWIĘCIM | Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci ŚP.WIESŁAWA KONRADA CZARNIKA


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy
o śmierci Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Oświęcimiu

ŚP. WIESŁAWA KONRADA CZARNIKA

Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy dla całej rodziny
składa Tomasz Sakiewicz, redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”,
Ryszard Kapuściński, prezes Klubów „Gazety Polskiej”,
Koledzy z Klubu „Gazety Polskiej” w Oświęcimiu
oraz
Członkowie Klubów “Gazety Polskiej”

Wiesław Konrad Czarnik był wielkim oddanym Polsce patriotą.
W lipcu tego roku odebrał Krzyż Wolności I Solidarności w imieniu Prezydenta RP, z rąk Prezesa IPN dr Jarosława Szarka.
Niestety pandemia zakończyła tak piękną historię, kolejnego dobrego człowieka.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.