Tekst alternatywny

Relacja Klubu „GP” z Tych: „Obywatele dla państw narodowych – podstawy europejskiej współpracy obywatelskiej” – Budapeszteńska konferencja 16-17.11.2017

 „Obywatele dla państw narodowych – podstawy europejskiej współpracy obywatelskiej” – Budapeszteńska konferencja 16-17.11.2017

W piątek zakończyła się w Budapeszcie konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z działalnością obywatelską w państwach narodowych Unii Europejskiej. Konferencję zorganizowały organizacje obywatelskie CÖF-CÖKA we współpracy z Klubami Gazety Polskiej.

Celem konferencji było stworzenie ram ogólnoeuropejskiej współpracy obywatelskiej. Współpraca ta już wiosną zaowocuje powstaniem Rady Europejskiej Współpracy Obywatelskiej EUCET. Celami bezpośrednimi EUCET będą:

·         ochrona i wzmocnienie suwerenności narodu jako wartości demokratycznej w Unii Europejskiej i państwach członkowskich,

·         zapewnienie bezpośredniego udziału obywateli w decyzjach władzy o ważnych kwestiach dotyczących obywateli europejskich,

·         stworzenie podstaw cywilistyki, jako nauki podstawowej, oraz rozpowszechnianie ideowej ochrony narodowej obywateli europejskich

·         wspomaganie przekształcenia i modernizacji systemu instytucji UE, mając na uwadze, aby decyzje UE, które bezpośrednio dotyczą obywateli UE, były obowiązujące dla państw narodowych i ich obywateli wyłącznie na podstawie konsensusu lub dobrowolnej decyzji tych państw.

Podczas konferencji prelegenci niejednokrotnie przypominali o chrześcijańskich korzeniach Europy oraz o intencjach ojców założycieli „wspólnoty europejskiej”, od których to intencji współczesna UE znacznie odbiegła.

„Demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale”. Te słowa Roberta Schumana Ojca Założyciela wspólnoty europejskiej, odnosiły się właśnie do tworzących się ram wspólnoty i w tym wszyscy prelegenci byli zgodni. W czasie konferencji można było usłyszeć zdania prelegentów z Węgier, Polski, Niemiec, Danii, Rumunii oraz Serbii. Z naszej strony prelekcję wygłosili Paweł Piekarczyk i Jerzy Kenig, wśród otwierających konferencję był również Ambasador Nadzwyczajny RP Jerzy Snopek.

W czasie prowadzonych prelekcji poruszano aktualne problemy Europy: odchodzenie od standardów demokracji, wypieranie i niszczenie europejskiej kultury i wartości chrześcijańskich, masowy napływ osób odrębnych kulturowo i religijnie.

To co nasuwa się jako wniosek to to, że w Europie jest potrzeba zachowania europejskich państw narodowych i tylko w ramach takich państw Europa będzie w stanie poradzić sobie z tymi problemami. Dowodem na to jest dotychczasowa postawa Polski i Węgier w sprawie kryzysu migracyjnego. To właśnie ta nieugięta postawa naszych krajów, przyczyniła się do zmiany retoryki unijnej wobec kryzysu migracyjnego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby nie postawa Polski i Węgier, już bylibyśmy świadkami gigantycznej katastrofy na naszym kontynencie.

Podczas konferencji rozmawiano również dużo o działalności organizacji pozarządowych, jako o przykładzie działania społeczeństwa obywatelskiego, które dąży do tego, aby mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i możliwość jej kształtowania. Chrześcijaństwo w Europie jest zagrożone i tym samym zagrożona jest demokracja. Słowa Roberta Schumana wyjaśnią tutaj wszystko :

„Demokracja zawdzięcza swoje przetrwanie chrześcijaństwu. Powstała w dniu, w którym człowiek został powołany, by w jego ziemskim życiu urzeczywistniła się[…]braterska miłość wobec wszystkich. Przed Chrystusem nigdy nie formułowano takich idei. Stąd też demokracja zespolona jest z chrześcijaństwem – zarówno doktrynalnie, jak i chronologicznie.

Zgadzam się z Bergsonem, gdy ten twierdził, że demokracja ze swej natury zawsze zgodna jest z Ewangelią, ponieważ jej siłą napędową jest miłość.

Demokracja musi być chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale.

I wreszcie:

W budowie Europy ów kompleksowy program upowszechnionej demokracji w duchu chrześcijańskim znajduje swoje urzeczywistnienie.”

Drugi dzień konferencji odbywał się przy przysłowiowym „okrągłym stole”, uczestniczący w konferencji przedstawiciele państw narodowych sformułowali i przyjęli deklarację podsumowującą konferencję. Na konferencji kluby Gazety Polskiej reprezentowała 20-osobowa reprezentacja, w tym dwie osoby z klubu Gazety Polskiej w Tychach. Mottem przewodnim ruchów obywatelskich było zdanie „nic o nas bez nas”. Miejmy nadzieję, że zadanie polegające na międzynarodowej współpracy oddolnych ruchów obywatelskich będzie kontynuowane po utworzeniu struktur EUCET, co niebawem ma nastąpić.

Janusz Jabłoński

Fotorelacja: http://www.klubygp.pl/budapeszt-trwamy-pod-krzyzem-w-ploermel-wazne-stanowisko-europejskich-ruchow-obywatelskich/

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress