Tekst alternatywny

ROPCZYCE | Powstał 496. Klub „Gazety Polskiej”


Ropczyce banner black


ROPCZYCE | Powstał 496. Klub „Gazety Polskiej”, przewodniczącym został Stanisław Wójciak, tel. +48 507 864 020, e-mail klubgp.ropczyce@gmail.com


Ropczyce banner