Tekst alternatywny

RYPIN | 87 rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego


Rypin,12.05.2022 r., Klub Gazety Polskiej Rypin złożył wiązankę kwiatów i znicz w 87 rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w parku jego imienia.

Kazimierz Mroczyński

Klub Gazety Polskiej Rypin